เผยผลสำรวจ นักเดินทางอาเซียน ไม่พอใจที่นั่งอึดอัด มากเป็นอันดับ 1

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เผยผลสำรวจ นักเดินทางอาเซียน ไม่พอใจที่นั่งอึดอัด มากเป็นอันดับ 1

ทริปแอดไวเซอร์เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลก เผยผล สำรวจการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรกกลุ่มตัวอย่าง มาจากนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสิ้นกว่า 1,200 คนโดย 96% ของนักเดินทางทั้งหมดได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปี 2557 และอีก 94% ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเมื่อปี 2556

เผยผลสำรวจ นักเดินทางอาเซียน ไม่พอใจที่นั่งอึดอัด มากเป็นอันดับ 1

airplane-seat

นายแอนดรูว์ หว่อง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคฝ่ายเที่ยวบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ กล่าวว่า หลังได้สำรวจความไม่พึงพอใจในการเดินทางโดยเครื่องบินมากที่สุดเป็นอันดับ 1 พบว่า 61% ของกลุ่มตัวอย่างไม่พึงพอใจที่นั่งอึดอัดไม่สะดวกสบายและไม่สามารถยืดขาได้ 

รองลงมาอันดับ 2 ไม่พึงพอใจการเปลี่ยนแปลงตารางการบินเที่ยวบินล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 50%

อันดับ 3 ไม่พึงพอใจการคิดค่าธรรมเนียมและตั๋วโดยสารราคาแพง 50%

อันดับ 4 ไม่พึงพอใจการต้องเข้าแถวตรวจยาวเพื่อตรวจความปลอดภัย 43%

และอันดับ 5 ไม่พึงพอใจเสียงดังและเสียงเด็กร้องไห้บนเครื่องบิน 42%

นอกจากนี้ ยังสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบิน ในจุดที่ต้องการให้พัฒนาเป็นอันดับแรก เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง โดยผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจของการเดินทางโดยเครื่องบินโดยนักเดินทางอาเซียน ต้องการที่นั่งที่สามารถยืดขาได้มากที่สุด 28% รองลงมาคือ ความต้องการที่นั่งสะดวกสบาย 24%

นอกจากนี้ 80% ของนักเดินทางยอมจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อให้ได้ที่นั่งที่สามารถยืดขาได้สำหรับเที่ยวบินระยะไกล ที่ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง และสำหรับนักเดินทางที่ไม่ชอบเสียงรบกวน หรือเสียงร้องของเด็ก ซึ่งคิดเป็น 48% ของกลุ่มตัวอย่างจะยอมจ่ายเงิน เพื่อซื้อที่นั่งในโซนที่ไม่มีเด็กนั่ง (child-free section)

ขอบคุณข่าวสารจาก tripadvisor.com