กรมอุทยานฯ ขึ้นค่าเข้าอุทยานใหม่ 31 แห่ง เริ่ม 1 ก.พ. 2558

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กรมอุทยานฯ ขึ้นค่าเข้าอุทยานใหม่ 31 แห่ง เริ่ม 1 ก.พ. 2558

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้ออกประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานฯ จำนวน 31 แห่ง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับค่าเข้าครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรี ทส. ที่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอัตราค่าเข้าอุทยานฯให้เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้มีการปรับราคาเข้าอุทยานฯมานานแล้ว

กรมอุทยานฯ ขึ้นค่าเข้าอุทยานใหม่ 31 แห่ง เริ่ม 1 ก.พ. 2558

Phu-Chong-Na-Yoi-National-Park-153532

โดยอัตราที่ได้ออกมานี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการของกรมอุทยานฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่ได้มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว คาดว่าจะไม่กระทบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เนื่องจากได้ประกาศล่วงหน้า 6 เดือน และไม่ได้ปรับขึ้นมากจนกระทบกับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ได้กำหนดค่าบริการเรียกเก็บจากเด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างประเทศ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท จำนวน 9 อุทยาน ประกอบด้วย 

1.อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

2.อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ.สระแก้ว

3.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จ.กระบี่

4.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล

5.อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี

6.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.ยโสธร

7.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

8.อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

9.อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม

 

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

2.อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ. สุโขทัย

3.อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก

 

อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 40 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ

1.อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

2.อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี

3.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

 

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 150 ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 2 แห่คือ

1.อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี

 

อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ

1.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.กระบี่

2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.กระบี่

 

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 60 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่

2.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา

 

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 400 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จ.อุบลราชธานี

2.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

3.อุทยานแห่งชาติพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ

 

อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

2.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

 

อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

 

อัตราค่าบริการ สำหรับชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 150 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ 

1.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

2.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

3.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

 

ขอบคุณข่าวสารจาก news.ch7.com