ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

กำหนด จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ในวันที่ 17-26 กันยายน 2557 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ขบวนวนแห่หมรับ เส้นทางจากสนามหน้าเมืองไปยังวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายเช่น

• การตั้งเปรตและการยิงเปรตทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ตายายผู้ล่วงลับ
• การประกวดหมรับ
• การประกวดเปรต
• การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช
• การแสดงแสงเสียงสื่อผสม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
• การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าราชทัณฑ์

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช1

ประเพณี “สารทเดือนสิบ” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือกันว่าเป็นประเพณีที่เป็นรูปแบบและศูนย์รวมการทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ พญายมราชจะปลดปล่อยพวกเปรตทั้งหลายให้ขึ้นมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อเยี่ยมเยือนลูกหลานพร้อมทั้งขอรับส่วนบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปให้ใน ช่วงประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดยเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ครบ 15 ราตรี จนถึงในวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ บรรดาเปรตทั้งหลายก็จะถูกเรียกตัวกลับนรกภูมิ ชดใช้กรรมตามเดิม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช4

แต่เปรตที่ได้รับบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปให้ในช่วงการทำบุญสารทเดือนสิบสามารถ นำบุญกุศลดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนโทษจนพ้นผิดหรือมีโทษเบาบางลง แต่หากเปรตตนใดไม่มีลูกหลานทำบุญอุทิศไปให้ตอนเดินทางกลับนรกภูมิก็จะสาป แช่งลูกหลานและคนในวงศ์ตระกูลว่าเป็นคน “อกตัญญู”…ซึ่งเชื่อว่าคำสาปแช่งของเปรตหรือบรรพบุรุษนั้น จะทำให้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน หรือต้องพบกับความวิบัติต่าง ๆ ดังนั้นลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ไม่ว่าใครจะอยู่แห่งหนตำบลใด แม้แต่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบทุกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อ รวมญาติทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง”

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช3 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช2

 

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย