โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด, นักเที่ยวเชี่ยวทาง, ภาคตะวันออก / โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัด จันทบุรี  หรือ อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี .. ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2254  บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ. 2377 ได้มีการย้ายมาสร้างบนฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำจันทบุรี อันเป็นสถานที่ตั้งใน ปัจจุบัน โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คาทอลิกที่สวยที่สุดในประเทศ

และในปี พ.ศ. 2446 ได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่า เพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชน ที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดงานฉลองโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีครบรอบ 75 ปี นับได้ว่า โบสถ์ คาทอลิก แห่งนี้เป็น โบสถ์ ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่ และกล่าวกัน ว่า มีความงดงามมากที่สุดในประเทศ (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ ที่ จ.จันทบุรี

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลภายในตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆ ด้วย กระจกสี

ทีมงาน MThai ได้รับฟังบรรยายจากผู้รู้ ณ โบสถ์แห่งนี้ จึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า..โบสถ์มีลักษณะการสร้าง แบบเดียวกับ Notre Dam แต่มีการตัดยอดปลายสูงออก เพื่อหลีกเลี่ยงเป็นเป้าโจมตีทางอากาศ สมัย สงครามโลกครั้งที่สอง และต่อเติมยอดแหลมอีกครั้งภายหลัง

หน้าต่างตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาสโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค

กระจกสีที่พูดถึงก็นำเข้ามาจากฝรั่งเศสในยุคนั้นเลยล่ะ มีรูปปั้นพระแม่มารี หลายองค์ แต่องค์ที่เป็นไฮไลท์ คือ องค์ที่หนึ่งซึ่งประดับพลอยทั้งองค์อย่างสวยงาม และอีกองค์ที่เป็นประธานของโบสถ์ที่จะมีการสักการะทางน้ำในเทศกาลด้วย

หน้าต่างตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส

บริเวณแห่งนี้ เป็นชาวคริสต์เสียส่วนใหญ่ ภายใน โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ทำให้ทุกคนรู้สึกร่มเย็นและสงบ

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดคาทอลิกจันทบุรี

ปัจจุบัน มีกำหนดเวลาการเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตามเวลาการถวายมิสซาในวันธรรมดา 2 ครั้ง เวลา 6.00-7.00 น. และ 18.00 – 19.45น. และในวันอาทิตย์ 3 ครั้ง เวลา 6.15 น. 8.30 น. และ 19.00 น. หรือติดต่อล่วงหน้า โทร. (039) 311-578 ให้แต่งกายสำรวมสุภาพด้วยครับ หากไปช่วงกลางคืนจะมีการเปิดโคมไฟประดับสวยงามอีกแบบครับ

วิธีการเดินทาง คือ ไปตามเส้นทางสุขุมวิท เพื่อไปวัดไผ่ล้อม ตรงไปยัง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรีรัตน์ (เลยวัดไผ่ล้อมไปประมาณ 1 กม.) ตรงเข้าถนนจันทมิตร แล้วเลี้ยวขวา หรือ ตามแผนที่

แผนที่การเดินทาง ไป โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขอบคุณ ภาพจาก คุณแอ๊ท คุณนันท์
ข้อมูลบางส่วนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนที่ จาก Photoontour.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา