เที่ยวจันทบุรี โบสถ์ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด, นักเที่ยวเชี่ยวทาง, ภาคตะวันออก / โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัด จันทบุรี  หรือ อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี .. ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2254  บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ. 2377 ได้มีการย้ายมาสร้างบนฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำจันทบุรี อันเป็นสถานที่ตั้งใน ปัจจุบัน โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

โบสถ์คาทอลิกที่สวยที่สุดในประเทศ

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

และในปี พ.ศ. 2446 ได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่า เพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชน ที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดงานฉลองโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีครบรอบ 75 ปี นับได้ว่า โบสถ์ คาทอลิก แห่งนี้เป็น โบสถ์ ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่ และกล่าวกัน ว่า มีความงดงามมากที่สุดในประเทศ (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ ที่ จ.จันทบุรี

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

ภายในตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆ ด้วย กระจกสี

ทีมงาน MThai ได้รับฟังบรรยายจากผู้รู้ ณ โบสถ์แห่งนี้ จึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า..โบสถ์มีลักษณะการสร้าง แบบเดียวกับ Notre Dam แต่มีการตัดยอดปลายสูงออก เพื่อหลีกเลี่ยงเป็นเป้าโจมตีทางอากาศ สมัย สงครามโลกครั้งที่สอง และต่อเติมยอดแหลมอีกครั้งภายหลัง

หน้าต่างตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค

กระจกสีที่พูดถึงก็นำเข้ามาจากฝรั่งเศสในยุคนั้นเลยล่ะ มีรูปปั้นพระแม่มารี หลายองค์ แต่องค์ที่เป็นไฮไลท์ คือ องค์ที่หนึ่งซึ่งประดับพลอยทั้งองค์อย่างสวยงาม และอีกองค์ที่เป็นประธานของโบสถ์ที่จะมีการสักการะทางน้ำในเทศกาลด้วย

หน้าต่างตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส

บริเวณแห่งนี้ เป็นชาวคริสต์เสียส่วนใหญ่ ภายใน โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ทำให้ทุกคนรู้สึกร่มเย็นและสงบ

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดคาทอลิกจันทบุรี

ปัจจุบัน มีกำหนดเวลาการเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตามเวลาการถวายมิสซาในวันธรรมดา 2 ครั้ง เวลา 6.00-7.00 น. และ 18.00 – 19.45น. และในวันอาทิตย์ 3 ครั้ง เวลา 6.15 น. 8.30 น. และ 19.00 น. หรือติดต่อล่วงหน้า โทร. (039) 311-578 ให้แต่งกายสำรวมสุภาพด้วยครับ หากไปช่วงกลางคืนจะมีการเปิดโคมไฟประดับสวยงามอีกแบบครับ

วิธีการเดินทาง คือ ไปตามเส้นทางสุขุมวิท เพื่อไปวัดไผ่ล้อม ตรงไปยัง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรีรัตน์ (เลยวัดไผ่ล้อมไปประมาณ 1 กม.) ตรงเข้าถนนจันทมิตร แล้วเลี้ยวขวา หรือ ตามแผนที่

แผนที่การเดินทาง ไป โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขอบคุณ ภาพจาก คุณแอ๊ท คุณนันท์ ข้อมูลบางส่วนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แผนที่ จาก Photoontour.com