ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคกลาง / ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

ขอชวนไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ในงาน ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม ระหว่างวันที่ 18 – 23  พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 5.00 น. – 24.00 น. ณ บริเวณอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

และนอกจากงานนี้ ในเดือนพฤศจิกายน จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานเทศกาล ปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 5 ด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลปลา ทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 5 รวมทั้งประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ สักการะพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 ณ วัดโคกขาม สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ ปลูกป่าชายเลนที่ดอนหอยแครง เยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม โทร. 0 3449 7447, 08 6512 6000, 08 9837 4266, 08 1586 5223 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th

ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม

ขอบคุณข่าวสารจาก painaidii.com