ชวนรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคตะวันตก / ชวนรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย

สืบเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการปัญหาขยะ และน้ำเสียชุมชนโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงถูกตั้งขึ้นในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชน ที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง

ชวนรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย

ชวนรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมชลประทาน และหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยงาน ผลจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราช ดำริ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ทำให้บริเวณพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ มีความอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของนก และเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ นิเวศวิทยาของนกในแหลมผักเบี้ย และผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายเลนต่อชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชน ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการจัดงานรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย  แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

        -โซนน่าเรียน น่า รู้ มีการจัดแสดงนิทรรศการรอบรู้เรื่องนก โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นิทรรศการความรู้จากหน่วยงานศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัด เพชรบุรี, โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร และนิทรรศการของโครงการฯ เพื่อแนะนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วย ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังมีการนำเที่ยวชมภายในพื้นที่และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

       -โซนน่าดู น่า ชม มีการจัดประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ระดับอนุบาลและประถมศึกษา และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษาและโล่จากมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มผู้สูงอายุ และดนตรีสากล

        -โซนน่าชิม น่าช็อป มีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นสินค้าเด่น และดี มีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งอาหารอร่อยที่ได้คัดสรรมาออกร้านให้ได้ลิ้มรสกัน และถนนคนเดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด สุดชิค

        -โซนน่า Fin น่า Fun มีกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัลมากมาย ตลอดจนรำวงพื้นบ้าน ครึกครื้นตลอดวัน ตลอดคืน

        -โซนน่าไหว้ น่าลอด การทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม เพื่อเป็นสิริมงคล อิ่มสุข และอิ่มใจ

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากความสนุกสนาน ความประทับใจแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ สาระประโยชน์อันจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติในฐานะพสกนิกรชาว ไทยที่เจริญรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-2116 ต่อ 115 โทรสารต่อ 103 หรือที่ e-mail : lerdbird@gmail.com

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย