The Zea Live Concert Series

The Zea Live Concert Series

       หลังจากที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต ครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เสม็ด รีสอร์ท จึงจัดทำโครงการ ‘The Zea Live Concert Series’ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถ ณ บริเวณร้านอาหาร…