นิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัย “ฉงน สงสัย”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัย “ฉงน สงสัย”


นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ฉงน สงสัย”

วันที่ 22 เมษายน – 13 มิถุนายน 2553
10.00 น. – 21.00 น. วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)

ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ


      หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอผลงานของศิลปินร่วมสมัย 4 ท่าน คือ ปิติวรรธน์ สมไทย, พศุตม์ กรรณรัตนสูตร, ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ แสดงประเด็นของความฉงนสงสัย ตั้งคำถามและสมมติฐาน ทั้งต่อสิ่งที่อยู่ภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวศิลปินได้ร่วมสืบค้นความหมายใหม่ต่อสิ่งที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ ที่แตกต่างและถ่ายทอดสู่ผู้ชมผ่านผลงานประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพยนตร์สั้น และวิดีโออาร์ต โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 29 เมษายน 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6630-1 www.bacc.or.th

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-7575.html