เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

Home / ทิปท่องเที่ยว / เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ประเทศอิตาลี (Italy) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต โดยมี กรุงโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

สภาพภูมิศาสตร์ มีพื้นที่ 301,225 ตร.กม. เป็นคาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลีมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) และ เกาะซิซิลี (Sicily)

ภาษา ภาษาอิตาลี เป็นภาษาราชการ
ประชากร ประมาณ 58.46 ล้านคน และมีคนไทยอาศัยอยู่ในอิตาลีประมาณ 3,500 คน (2543)
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิค รัฐบาลอิตาลี รับรองสถานะของสมาคมชาวพุทธในอิตาลี (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543)
วัดสันตจิตตาราม อยู่ห่างจากกรุงโรมประมาณ 52 กม.
ที่อยู่ : Santacittarama Monastero Buddhista, Localita Brulla 02030 Frassi Sabino, Rieti Tel.0765-872186 (เวลา7.30-8.30, 17.30-18.30น.) Fax 06-233 238 629

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

การเมืองอิตาลี มีประธานาธิบดีเป็นประมุข อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกของรัฐสภา รัฐสภาของอิตาลีประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนของทั้งสองสภาดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียน 13 ปี (ระบบ 5-3-5) ระดับอุดมศึกษาค่อนข้างยุ่งยาก และมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ หากจะเทียบวุฒิการศึกษาของไทย จะต้องมีการประเมินวุฒิการศึกษาจากวิชาเรียนต่างๆประกอบด้วย

– Laurea Speciallstica เทียบเท่าปริญญาโท (ใช้เวลาเรียน 2 ปี 120 หน่วยกิต)
– ระดับ Laurea Specializzazione เทียบเท่าสูงกว่าระดับปริญญาโท
– ระดับ Dottorato di Ricerca เทียบเท่าปริญญาเอก

เวลาฤดูร้อน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง ฤดูหนาว ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 49 บาท สามารถแลกเงินได้ตามธนาคาร “Foreign Exchange” หรือ “Cambio”บัตรที่สามารถใช้ได้ในอิตาลี ได้แก่ American Express, Diner Club, Master Card,Visa Card

การซื้อของยกเว้นภาษี นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าเกิน 155 ยูโร สามารถขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ โดยจะต้องนำแบบฟอร์ม Tax Refund ไปประทับตรา ณ ด่านศุลกากรที่สนามบินประเทศอียู ประเทศสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย

ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการระหว่าง 08.30 – 13.30 และบ่าย 14.30-16.00 น.

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ร้านขายยา จันทร์-ศุกร์ เปิด 08.30-13.00 และบ่ายเปิดระหว่าง 16.00-19.30 น. เสาร์ เปิด 08.30- 13.00 น. ร้านขายยาที่มีป้าย Notturno จะเปิดทั้งคืน

โทรศัพท์
– รหัสประเทศอิตาลี 39 รหัสกรุงโรม 06
– รหัสโทรศัพท์ประเทศไทย 0066
– รหัสโทรศัพท์ไปกรุงเทพฯ 00662

โทรศัพท์สาธารณะต้องซื้อการ์ดโทรศัพท์ซึ่งมีขายทั่วไป ในราคาอย่างต่ำ 3 ยูโร โดยหักมุมบัตรแล้วใส่ในช่องใส่บัตร จึงจะใช้โทรศัพท์ได้ โทรศัพท์ที่หยอดเหรียญในกรุงโรมจะหายากมากและเกือบไม่มีแล้ว

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ขนส่งมวลชน

การคมนาคมในอิตาลีค่อนข้างสะดวกมีทั้งรถเมล์และรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีอยู่ 2 สาย คือสาย A สาย B ในตัวเมืองการจราจรจะค่อนข้างติด สำหรับตั๋วโดยสารรถประจำทางและรถไฟใต้ดินของกรุงโรมมีหลายชนิด คือ

– ตั๋ว 1 ยูโร ใช้ได้เป็นเวลา 75 นาที
– ตั๋ววัน ราคา 4 ยูโร
– ตั๋ว 3 วัน ราคา 11 ยูโร
– ตั๋วสัปดาห์ราคา 16 ยูโร
– ตั๋วเดือนราคา 30 ยูโร (ตั๋วนักเรียน 18 ยูโร)
– ตั๋วปีราคา 230 ยูโร
– ตั๋ว 75 นาที ตั๋ววัน ตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือนสามารถซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ ร้านกาแฟ ร้านบุหรี่ ส่วนตั๋วปีต้องไปซื้อที่สถานีรถไฟ การขึ้นรถประจำทางจะต้องตอกตั๋วรถ บนรถประจำทางด้วยหากขึ้นรถโดยไม่ตอกตั๋วและไม่มีตั๋วโดยสารจะต้องถูกปรับ อย่างต่ำ 50 ยูโร

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

รถแท๊กซี่ ต้องไปขึ้นที่ป้ายจอดคิวแท็กซี่ หรือโทร 06-3570 หรือโทร 06-4994 หรือโทร 06-6646 คิดค่าโดยสารตามระยะทาง และหากมีกระเป๋าสัมภาระจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มใบละ 1ยูโร วันหยุดราชการและหลัง 4 ทุ่ม ในแต่ละวันต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ บนรถแท็กซี่ทุกคันจะมีประกาศกำหนดราคาค่าแท็กซี่

สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) หรือที่เรียกกันว่า สนามบินฟิวมิชิโน (Fiumicino) อยู่ห่างกรุงโรม 40 กม. รถไฟด่วนจากสนามบินถึงสถานีรถไฟใจกลางกรุงโรมใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40-55 ยูโร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสัมภาระ) ขึ้นอยู่กับระยะทางและการติดขัดของการจราจร

หากใช้บริการแท็กซี่จากสนามบินคิดเป็นเงินไม่เกิน 75,000 ลีร์อิตาลี

การขับขี่รถยนต์ – นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ขับขี่ได้โดยใช้ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

การเข้าเมือง

– ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในอิตาลีได้ 90 วัน

– ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าอิตาลี

– ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่ได้รับวีซ่าเดินทางเข้าอิตาลีและประสงค์จะพำนัก อยู่ในอิตาลีเป็นเวลานานเกินกว่า 8 วัน จะต้องรายงานตัวที่สถานีตำรวจใกล้ที่พักภายใน 8 วัน ทั้งนี้ควรจะขอข้อมูลจากสถานทูตอิตาลี เกี่ยวกับการทำใบ Permit of stay ด้วย

– ผู้ที่เดินทางเข้าอิตาลี จะต้องแสดงจำนวนเงินสดที่ติดตัวไป สำหรับจ่ายในอิตาลี และหากมีแต่บัตรเครดิต แต่ไม่มีเงินสดติดตัวตามวงเงินที่กำหนดไว้ บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะกักตัวไว้ในสนามบิน และส่งตัวกลับ ประเทศไทย

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ข้อควรปฏิบัติ

– ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ชุด ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หากหนังสือเดินทางหาย

– กรณีหนังสือเดินทางหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

– การขอหนังสือเดินทางและเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ต้องติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

– หากท่านจะพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีเป็นเวลานาน โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

– อิตาลีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคนเอเชีย โดยให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ การแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุถือเป็นมารยาทที่ชาวอิตาเลียนชื่น ชมมาก

– การมอบดอกไม้ ที่เป็นการแสดงความยินดีหรือขอบคุณ เมื่อได้รับเชิญเป็นแขกควร ให้เป็นช่อที่จำนวนเป็นเลขคู่ ในการทักทายกับชาวอิตาเลียนที่ยังไม่คุ้นเคยควรให้คำ “Signore” นำหน้าชื่อสกุลผู้ชายและ “Signora” นำหน้าชื่อสกุลผู้หญิง เมื่อแนะนำตัวหรือเรียกขานผู้นั้น

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ข้อไม่ควรปฏิบัติ

– ไม่ควรซื้อสินค้าที่เป็นของเทียม หรือเลียนแบบ เนื่องจากกฎหมายอิตาลีกำหนดโทษปรับผู้ซื้อสินค้าดังกล่าว 10,000 ยูโร

– ไม่สวมเสื้อเปิดไหล่ หรือกางเกงขาสั้น เข้าสำนักวาติกันหรือโบสถ์อื่นๆ

– ไม่ควรเข้าไปชมโบสถ์ หรือส่งเสียงดัง ในขณะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

– ไม่ควรใช้สัญญลักษณ์มือในการสื่อภาษา หากไม่แน่ใจในความหมาย เช่น การใช้นิ้วมือ (โดยเฉพาะนิ้วกลาง)

– หลีกเลี่ยงการสนทนาที่มีความเห็นขัดแย้งทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ข้อพึงระวัง

– การท่องเที่ยวในอิตาลี ไม่ควรใส่เครื่องประดับที่เป็นของมีค่าและแต่งตัวดึง ดูดความสนใจ การถูกล้วงกระเป๋า และถูกโจรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะที่มีคนเบียดเสียดหนาแน่น เช่น บริเวณสถานีรถไฟ สนามบิน รถเมล์ รถไฟใต้ดิน และแม้แต่ในโรงแรมที่ท่านพำนัก ขณะที่ท่านรับประทานอาหาร หากไม่ระมัดระวังกระเป๋าถือและของมีค่า ท่านอาจจะถูกฉกกระเป๋าและสิ่งของของท่านไปได้โดยง่าย

– การซื้อของควรนับเงินทอนให้ครบต่อหน้าผู้ขาย การใช้บัตรเครดิต ควรให้ผู้ขายรูดบัตรต่อหน้าท่าน

– ควรระวังคนมาตีสนิท ตำรวจปลอมขอตรวจบัตร

เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว อิตาลี

ข้อแนะนำ

– การเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง ต้องซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ โดยซื้อจากร้านขายกาแฟ ร้านขายบุหรี่ (TABACCHI) ตั๋วหนึ่งใบใช้โดยสารรถดังกล่าวได้ไม่จำกัดเที่ยวภายในเวลา 75 นาที

– ระวังทรัพย์สิน เงินสด เครื่องประดับขณะเดินทางโดยรถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง โดยเฉพาะกระเป๋าสะพายสุภาพสตรี

– จดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมไว้ติดตัวเสมอ

– หากพักอยู่กับญาติ หรือคนรู้จัก ต้องรายงานตัวกับสถานีตำรวจท้องที่ภายใน 3 วัน หากพักโรงแรม ทางโรงแรมจะเป็นผู้ดำเนินการให้ตามกฎหมายอิตาลี

ที่ตั้งของหน่วยราชการไทย

Royal Thai Consulate-General in Genoa Tel. 010-5492500
Royal Thai Consulate-General in Milan Tel. 02-460299
Royal Thai Consulate-General in Naples Tel. 081-7690959
Royal Thai Consulate-General in Turin Tel. 011-503809
Thai Airways International, Rome Tel. 06-47813316, 478131

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ โทร. 06-5086809
สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ กรุงโรม โทร. 06-5030804-5
สำนักงานฝ่ายการเกษตร ณ กรุงโรม โทร. 06-30363687
สำนักงาน ททท. ณ กรุงโรม โทร. 06-42014422
บริษัทการบินไทย ณ กรุงโรม โทร. 06-4781331

เมืองมิลาน

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ เมืองมิลาน โทร. 02-89011467 บริษัทการบินไทย เมืองมิลาน โทร. 02-8900351

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองต่างๆ ในอิตาลี

เมือง Catania โทร. 095-327226
เมือง Milan โทร. 02-460299
เมือง Genova โทร. 010-5492500
เมือง Napoli โทร. 081-7690959
เมือง Torino โทร. 011-503809

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอิตาลี เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม (Royal Thai Embassy, Rome) Via Nomentana 132 Roma 00162 โทร. 06-8622051 โทรสาร 06-86220555 E-mail : thai.em.rome@wind.it.net เวลาทำการ 09.00-13.00 น. และ 14.30-17.00น.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ