น่าทึ่ง!! วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ อายุ 1,200 ปี ที่แกะสลักด้วยมือ เพียงก้อนหินก้อนเดียว

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / น่าทึ่ง!! วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ อายุ 1,200 ปี ที่แกะสลักด้วยมือ เพียงก้อนหินก้อนเดียว

วัดเขาไกรลาส โบราณสถานฮินดูที่เก่าแก่ มีอายุถึง 1,200 ปี เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งในโลก วัดเขาไกรลาส ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดีย วัดแห่งนี้สร้างจากก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เพียงแค่ก้อนเดียว เมื่อหลายร้อยปีก่อนการก่อสร้างหรือการสลักไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแน่นอน และก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนนี้ถูกสลักด้วยมือ จนกลายเป็นวัดที่มีการสลักอย่างประณีตสวยงาม สถาปัตยกรรมแบบนี้เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบชาวดราวิเดียน ชนเผ่าเก่าแก่ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในแถบประเทศอินเดีย

 วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ อายุ 1,200 ปี ที่แกะสลักด้วยมือ เพียงก้อนหินก้อนเดียว

วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ

วัดแห่งนี้่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณอารังกาบาด 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานเก่าแก่ที่ประกอบไปด้วยวัดฮินดู 34 แห่งในเขตของถ้ำ Ellora สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาหิมาลัย เมื่อมองมาจากเทือกเขาหิมาลัยก็จะเห็นเขาไรลาส

วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ

ชาวฮินดูเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า ย้อนไปเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 8 จักรวรรดิราษฏรกูฏ เป็นราชวงศ์ที่ทรงอำนาจในทางตอนใต้ของอินเดีย พระเจ้ากฤษณะที่ 1 แห่งราชวงศ์ราษฏรกูฏรับสั่งสร้างวัดเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะ ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 20 ปี

วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ

การสร้างที่เชื่อว่าต้องแกะสลักหินจากบนลงล่าง เพราะหินจะยึดกับเขา ขุดเจาะลงไปตามลักษณะของภาพมุมสูง ซึ่งมีโครงสร้างตามผังนี้

วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ

รอบๆ วัดถูกแกะสลักพร้อมเล่าตำนานความเชื่อของชาวฮินดูไว้อย่างชัดเจน และเมื่อสร้างเพื่ออุทิศให้พระศิวะ เรื่องราวของพระศิวะก็ถูกจารึกบนหินแกะสลัก จึงมีรูปปั้น โคนนทิ โคเผือกที่เป็นยานพาหนะของพระองค์

วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ

ในความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้า บางส่วนของพื้นที่ก็ยังเล่าเรื่องราวของพระวิษณุหรือรู้จักกันอีกพระนามหนึ่งว่า พระนารายณ์นั่นเอง

วัดเก่าแก่ฮินดูโบราณ

ด้วยแรงศรัทธาของชาวฮินดูพิสูจน์ด้วยสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้ความประณีตความอดทนสร้างวัดแห่งนี้เป็นเวลา 20 ปี จนสำเร็จ กลายเป็นโบราณสถานที่ให้คนรุ่นหลังระทึกถึง และความศรัทธาก็ยังคงอยู่ ไม่จางหายไปจากโลกนี้

ที่มาจาก meekhao,wittyfeed

เรียบเรียงโดย travel MThai