อาร์เมเนีย ดินแดนอารามในหุบเขา

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / อาร์เมเนีย ดินแดนอารามในหุบเขา

อาร์เมเนีย (Armenia) หรือ สาธารณรัฐ อาร์เมเนีย (Republic of Armenia) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต (The Union of Soviet Socialist Republics) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย โดยมี กรุงเยเรวาน (Yerevan) เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อาร์เมเนีย

หุบเขาใน อาร์เมเนีย

อาร์เมเนีย (Armenia) และยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงมากไปด้วย เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง

จัดหวัดโลรี อาร์เมเนีย
“จังหวัดโลรี” (Lori) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยมี “วานาดซอร์” (Vanadzor) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการ ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือน และเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆปี

อารามฮัคพัท อาร์เมเนีย

สำหรับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดโลรีนั้น สถานที่ท่องเที่ยวแรกที่อยากแนะนำให้ไปเยือน คือ หมู่บ้านฮัคพัท (Haghpat Village) หมู่บ้านท่องเที่ยวในภาคเหนือของจังหวัด โลรี ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ในปี 1996

อารามฮัคพัท อาร์เมเนีย
“อารามฮัคพัท” (Haghpat Monastery) เป็นอาราม อาร์เมเนีย ยุคกลาง หรือ อารามไบแซนไทน์ที่มีความซับซ้อนทาง ศาสนา ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในราชวงศ์คลูริเคียน (Klurikain dynasty) และยังเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น

ภายในอารามฮัคพัท อาร์เมเนีย

สุดท้ายไม่พลาดเดินทางไปเยือน “อารามซานาฮิน” (Sanahin Monastery) พระอารามในหมู่บ้านซานาฮิน (Sanahin Village) อีกหนึ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด โลรี เช่นเดียวกันกับ หมู่บ้านฮัคพัท ปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง และยังได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ในปี 1996 เช่นเดียวกับหมู่บ้านฮัคพัท

ภายในอารามฮัคพัท อาร์เมเนีย
ภายในหมู่บ้านฮัคพัท เป็นที่ตั้งของอารามซานาฮิน เป็นพระอาราม อาร์เมเนีย ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญ เนื่องจากมี โรงเรียนสอนนักตกแต่งหนังสือและนักคัดตัวอักษร ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ อาร์เมเนีย นั่นเอง

อารามฮัคพัท อาร์เมเนีย
ปัจุบัน “อารามฮัคพัท” และ “อารามซานาฮิน” ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่อง เที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดโลรีอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงของ “อารามตาเตฟ” (Tatev Monastery) อารามแบบ อาร์เมเนีย ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ตั้งอยู่บนที่ราบหินบะซอลขนาดใหญ่ ใกล้ๆกับหมู่บ้านตาเตฟ (Tatev Village) หมู่บ้านในจังหวัดซูย์นิค (Syunik) จังหวัดชายแดนทางตอนใต้ของ อาร์เมเนีย

อารามฮัคพัท อาร์เมเนีย
อารามตาเตฟ เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนหน้าผาหินใกล้ๆกับหุบเขาลึกริมฝั่งแม่น้ำโวโรตา (Vorotan River) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ อาร์เมเนีย และอยู่ห่าง จากเมืองเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศประมาณ 280 กิโลเมตร ภายในอารามประกอบไปด้วย โบสถ์ ห้องสมุด, ห้องอาหาร, หอระฆัง และอื่นๆ

วิวอารามฮัคพัท อาร์เมเนีย
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันอารามแห่งนี้ถือว่าเป็นอารามที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางทางเศรษฐกิจ การเมือง จิต วิญญาณ และวัฒนธรรมที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้แล้วในช่วงศตวรรษ 14 – 15 อารามแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่ สุดแห่งหนึ่งของ อาร์เมเนีย อีกด้วย

ที่มา : travel.thaiza.com
เรียบเรียงโดย : Travel MThai