Stonehenge สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สโตนเฮนจ์ เที่ยวอังกฤษ เรื่องลึกลับ

ความลับใต้ สโตนเฮนจ์ Stonehenge

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ความลับใต้ สโตนเฮนจ์ Stonehenge

ในเดือนกันยายน 2557 เว็บไซต์ gizmag.com เผยแพร่ข้อมูลอันน่าตื่นตะลึงเกี่ยวกับ สโตนเฮนจ์ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก … ระบุว่า ทีมนักโบราณคดีฯ ได้เปิดเผยภาพแผนที่แสดงสิ่งที่อยู่ใต้สโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เคยจัดทำมา โดยผลสำรวจเบื้องต้นชี้ว่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอายุหลายพันปีชิ้นนี้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ยังมีวิหารอีก 17 แห่งอยู่ในบริเวณโดยรอบ!

ความลับใต้ สโตนเฮนจ์ Stonehenge

โดยนักวิจัยใช้เครื่องมือแตกต่างกัน 6 ชนิด รวมทั้งเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก, เรดาร์ทะลุทะลวงผิวดิน และเครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ สแกนใต้สโตนเฮนจ์ เพื่อจัดทำแผนที่ 3 มิติครอบคลุมพื้นที่ 12 ตร.ก.ม.

ทั้งนี้ ระหว่างการสำรวจ พวกเขาค้นพบสิ่งปลูกสร้างจากไม้ความยาว 33 ม. อายุราว 6,000 ปี อยู่ภายใต้เนินดินแห่งหนึ่ง นักวิจัยเชื่อว่ามันอาจถูกใช้เพื่อประกอบพิธีฝังศพ หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง

ความลับใต้ สโตนเฮนจ์ Stonehenge

ขณะเดียวกัน การสำรวจที่สโตนเฮนจ์ เคอร์ซัส ซึ่งมีลักษณะเป็นทางยาวรูปไข่ และกำแพง เคอร์ริงตัน ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของสโตนเฮนจ์ตามลำดับ นักวิจัยพบโพรงใต้ดินที่ปลายแต่ละข้าง ซึ่งมีความยาวกว่า 3 ก.ม.

นอกจากนี้ ยังพบหินหรือไม้ขนาดใหญ่อยู่ที่ความลึก 3 เมตร ใต้เนินดินใกล้กำแพงเคอร์ริงตันอีกด้วย

สรุปแล้วการค้นพบในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภูมิประเทศแห่งนี้ ซึ่งกำลังถูกเปิดเผยออกอย่างช้าๆ

และเมื่อนักวิจัยเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลใต้ดิน ก็จะช่วยหาคำตอบที่แม่นยำมากขึ้นว่าภูมิประเทศนี้มีวิวัฒนาการอย่างไรในแต่ละยุคสมัยผ่านมา

Stonehenge

ความลับใต้ สโตนเฮนจ์

ความลับใต้ สโตนเฮนจ์ Stonehenge

Stonehenge03

Stonehenge04

Stonehenge05

สโตนเฮนจ์ Stonehenge

ดูคลิป ความลับใต้ สโตนเฮนจ์ Stonehenge

หมุนก่อนโลก : ปอลนาโช่ นสพ.ข่าวสด ภาพจาก gizmag.com