ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

เขียนเรื่องเที่ยว
แม้ภาษาและวัฒนธรรมจะใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยสามารถเข้าออกลาวได้อย่างย่ามใจ ศึกษาไว้ ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเดินเข้าออกประเทศเขาได้อย่างย่ามใจ บางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจได้เข้าไปนอนเล่นในคุกลาวแบบฟรีๆ ศึกษาไว้บ้างก็ดี ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

ประเทศไทยเราสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้ที่ด่านพรมแดน 5 จังหวัด ดังนี้

Laos-tips
1. จังหวัดเชียงราย (เชียงของ – ห้วยทราย)
2. จังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์)
3. จังหวัดนครพนม – ท่าแขก
4. จังหวัดมุกดาหาร – สะหวันนะเขต
5. จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก – วังเต่า)

ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

บุคคลที่ถือสัญชาติไทย สามารถเดินทางไป สปป.ลาว ได้โดย

Laos-tips

1. หนังสือเดินทาง (Passport) สามารถเดินทางเข้า- ออก สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และอยู่ในสปป.ลาว ได้ 30 วัน
2. บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border pass) สามารถเดินทางเข้าสปป.ลาว เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น และ อยู่ได้ครั้งละ 3 วัน 2 คืน
เอกสารที่ใช้ทำบัตรผ่านแดน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ใบ
- เด็ก ใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

การนำรถยนต์เข้าไป สปป.ลาว

Laos-tips

สามารถนำรถยนต์ข้ามพรมแดนไปยัง สปป.ลาวได้ โดยต้องมีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางดังนี้
1. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ (T)
2. กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของ สปป.ลาว) มีจำหน่าย ณ จุดชาย
3. ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ขับรถ)
ขั้นตอนการนำรถยนต์เข้าไปใน สปป.ลาว
ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) ต้องเตรียมหลักฐานต่อไปนี้
- สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือใบคู่มือการจดทะเบียนรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

*** สามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและขอรับการแปลใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. 0-4242-1473

*** หมายเหตุ
1.การนำรถเข้าไปใน สปป.ลาวนั้น จะอยู่ในประเทศลาวไม่เกินกำหนดที่พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาต
2.การเดินทางข้ามพรมแดนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายศุลกากร
3.การนำรถเข้าไปยัง สปป.ลาว จะต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของ สปป.ลาว)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โทร.0-4242-0242
จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ขาเข้า โทร. 0-4242-0243
จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ขาออก โทร. 0-4242-0244
จุดตรวจท่าเสด็จ โทร. 0-4241-1154
หมวดงานบริการ โทร. 0-4241-2089

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

สกุลเงิน

Laos-tips

สกุลเงินลาว เรียกว่า “กีบ” ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ, และ 50,000 กีบ ปกติแล้วรัฐบาลห้ามใช้เงินสกุลอื่นในการซื้อขายสินค้าและบริการ แต่โดยทั่วไป บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งหลาย ยินดีรับเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาทของไทยเรา แต่รับเป็นแบงค์เท่านั้นนะ เหรียญเก็บไว้ยอดกระปุกได้เลย เพราะประเทศลาวยกเลิกการใช้เหรียญไปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินกีบได้ที่ธนาคาร หรือตามร้านค้าทั่วไป ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บัตรเครดิต สามารถใช้ได้ตามโรงแรมใหญ่ๆ ทั้งในเวียงจันทน์และหลวงพระบาง

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

การเดินทางท่องเที่ยว

ทางบก สถานีรถโดยสารมีศูนย์กลางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ใกล้กับตลาดเช้า และสายเหนืออยู่ที่ ถนนเต้สอง สายใต้ อยู่หลัก6 ถนนหมายเลข 13 ใต้

ทางเรือ แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญทางหนึ่งของ ประเทศลาว นอกจากจะใช้ขนส่งสินค้าแล้วยังมี เรือโดยสาร ไว้บริการตามหัวเมืองสำคัญต่างๆ ตั้งแต่เหนือสุดที่ห้วยทราย หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต ปากเซ จำปาสัก

ทางอากาศ ลาวมีเที่ยวบินภายในประเทศ ในหัวเมืองใหญ่ ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท การบินลาว

02 PANGKHAM STREET, P.O BOX 6441
TEL : ( 856- 21 ) 212057
FAX : ( 856 21 ) 212065
URL : www.laoairlines.com

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

แหล่งชอปปิ้ง

Laos-tips

ตลาดเช้า เปิดขายตั้งแต่ 07.00 น. – 16.00 น. ที่ชื่อตลาดเช้าเพราะเมื่อก่อนเปิดขายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมือง และจากต่างประเทศ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน งานฝีมือต่างๆ

ตลาดจีน หรือ ตลาดแลง ตลาดหนองด้วงก็นิยมเรียกกัน เป็นจำหน่ายสินค้าจากประเทศจีน อาทิ กระเป๋าแบนด์เนม ของดียี่ห้อดัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมไปทั้งอาหารและเครื่องเทศที่นำเข้าจาก ประเทศจีนโดยตรง

ตลาดขัวดิน เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของสดที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ เช่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ กุ้งหอย ปู ปลา และสินค้าอื่น ๆ ที่ชาวบ้านสามารถสรรหาได้ มาวางจำหน่าย

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

ข้อควรทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับ สปป.ลาว

Do Not Symbol Clip Art

1. ควรระมัดระวังหัวข้อสนทนา ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวกับการหมิ่นเหม่ต่อการกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ฟัง เช่น การนำความแตกต่างทางภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมมาเปรียบเทียบหรือล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน (มีหลายกรณีที่คนได้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากสื่อบันเทิงเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวหรือชื่อภาพยนตร์) รวมทั้งงดเว้นการแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจนำไปสู่การโต้เถียงในประเด็นละเอียดอ่อน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง

2. ควรเข้าใจว่า สปป.ลาว มีมาตรฐานการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณีในแบบฉบับของชาวลาว การได้มาเยือนถือเป็นโอกาสอันดี จึงควรทราบและปฏิบัติตามกฏหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลาว เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและสถานที่ราชการ ควรแสดงความเคารพและกล่าวถึงบุคคลสำคัญของลาวที่ชาวลาวเคารพยกย่องอย่างเหมาะสม

3. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน และการมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักตัวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และถูกส่งกลับประเทศ จึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงหากมีการชักชวนให้ไปท่องเที่ยวและซื้อบริการที่ผิดกฏหมายและศีลธรรมอันดี

4. กิจกรรมที่ห้ามทำ ได้แก่ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโดยมีโทษทั้งจำและปรับ คนไทยมักถูกจับกรณีถ่ายรูปสถานที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐบาลลาวมาแล้ว ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

……………………………………………..

ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

ที่มา : http://www.laos-discovery.com / http://www.mfa.go.th

เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว
เขียนเรื่องเที่ยว

ทิปท่องเที่ยว

 
HotelSThailand.com

พูดคุย/วิจารณ์กันก่อนจ้าาา

*


1 4 5 6
 • Re (#85375) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  สวัสดีค่ะ คือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำพูดและภาษา คือมีผู้หญิงลาวคนหนึ่งตระโกนใส่เราดิฉันว่า “เป็นหยังกระหรี่” คือเราอยากรู้ว่าคำคำนี้มันเป็นคำเดียวกับขอไทยรึเปล่าค่ะ เพราะว่าพอดิฉันได้ยินแล้วโกรธมากค่ะแค่ดิฉันเดินผ่านพวกผู้หญิงเค้าซึ้งทำงานอยู่ร้านนวดแถวริมแม่น้ำ เพียงแค่เรามองว่าพวกเค้าทำอะไร และก็ยิมใส่เค้า แค่นั้นเอง

  โดยคุณ : Kannika Kettim , เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2014 เวลา 14:09, IP : 115.84.82.xxx
 • Re (#68056) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ถ้าถูกตำรวจลาวจับเรื่องชู้สาว ต้องทำไงค่ะ

  โดยคุณ : jan , เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:17, IP : 1.4.191.xxx
 • Re (#68005) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  Singapore dollar:sgd

  โดยคุณ : กิตติญาพร เหลาพันนา , เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:23, IP : 202.29.184.xxx
 • Re (#66709) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ
  กับโรงแรมชื่อ โรงแรมมีนา (ทราบว่าเจ้าของเป็นคนเวียดนาม) เพื่อเตือนคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือธุรกิจ อย่าได้เข้าพักโรงแรมนี้เด็ดขาด (ที่ผมเลือกโรงแรมนี้เพราะใกล้บริษัทลูกค้า และอยู่ใกล้ตลาดเช้า (Talat Sao Market)

  เหตุการณ์คือ ผมกับเพื่อนไปติดต่อธุรกิจที่เวียงจันทร์และเข้าพักโรงแรมนี้ในวันที่ 17 ต.ค. 56 ก่อนจะเข้าพักผมก็สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน คือ 700 บาทต่อคืน ราคานี้พร้อมอาหารเช้า (เวลาบริการอาหารเช้าไม่เกิน 9.00 น.) ทุกอย่างตกลงกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร ผมจึงชำระเงินค่าห้องไป 700 บาท แต่เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้น ผมลงมาชั้นล่างบริเวณพื้นที่บริการอาหารเช้าเวลา 8.32 น. ปรากฏว่า โดนไล่ให้ไปกินข้าวข้างนอกโรงแรม เพราะว่าปิดบริการแล้ว ทั้งๆ ที่เวลานั้นยังไม่เกิน 9.00 น. และยังถามผมกับเพื่อนอีกว่า Check-out ไปเลยไหม?

  ที่บอกเล่ามานี้ ไม่ใช่ผมกับเพื่อนอยากินข้าวของโรงแรมนะครับ ยังไงเราก็ต้องไปหากินข้าวเองได้อยู่แล้ว แต่การโดนไล่ให้ไปกินข้าวข้างนอกและให้ Check-out นี่ซิครับ มันแย่มาก

  โดยคุณ : Pattaya , เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2013 เวลา 21:53, IP : 223.207.82.xxx
 • Re (#65765) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ที่พักในตัวเมืองหลวงพระบาง
  http://www.applevillalaos.com/

  โดยคุณ : nou , เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2013 เวลา 08:55, IP : 183.182.110.xxx
 • Re (#59743) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  หวัดดีคับว่าจะไปประเทศลาวถ้าเราถึงจังหวัดอุบลแล้วต้องนั่งรถเข้าไปในเมืองอีกกี่โลคับ

  โดยคุณ : jet , เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 21:40, IP : 171.100.165.xxx
 • Re (#59715) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ประกันภัยลาว รถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 200 – 250 บาทครับ มีหลายบริษัทให้เลือกครับ

  โดยคุณ : อ๊อด , เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 10:38, IP : 182.93.183.xxx
 • Re (#59312) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  พาสปอตร์ชั่วคราว(3 วัน 2 คืน)เข้าเวียงจันทร์ สามารถใช้เข้าวังเวียงได้ด้วยมั้ยครับ

  โดยคุณ : คุณนุ , เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2013 เวลา 15:13, IP : 125.26.64.xxx
1 4 5 6