ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

เขียนเรื่องเที่ยว
แม้ภาษาและวัฒนธรรมจะใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยสามารถเข้าออกลาวได้อย่างย่ามใจ ศึกษาไว้ ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเดินเข้าออกประเทศเขาได้อย่างย่ามใจ บางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจได้เข้าไปนอนเล่นในคุกลาวแบบฟรีๆ ศึกษาไว้บ้างก็ดี ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

ประเทศไทยเราสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้ที่ด่านพรมแดน 5 จังหวัด ดังนี้

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว
1. จังหวัดเชียงราย (เชียงของ – ห้วยทราย)
2. จังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์)
3. จังหวัดนครพนม – ท่าแขก
4. จังหวัดมุกดาหาร – สะหวันนะเขต
5. จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก – วังเต่า)

ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

บุคคลที่ถือสัญชาติไทย สามารถเดินทางไป สปป.ลาว ได้โดย

Laos-tips

1. หนังสือเดินทาง (Passport) สามารถเดินทางเข้า- ออก สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และอยู่ในสปป.ลาว ได้ 30 วัน
2. บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border pass) สามารถเดินทางเข้าสปป.ลาว เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น และ อยู่ได้ครั้งละ 3 วัน 2 คืน
เอกสารที่ใช้ทำบัตรผ่านแดน
– สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ใบ
– เด็ก ใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

การนำรถยนต์เข้าไป สปป.ลาว

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

สามารถนำรถยนต์ข้ามพรมแดนไปยัง สปป.ลาวได้ โดยต้องมีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางดังนี้
1. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ (T)
2. กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของ สปป.ลาว) มีจำหน่าย ณ จุดชาย
3. ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ขับรถ)
ขั้นตอนการนำรถยนต์เข้าไปใน สปป.ลาว
ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) ต้องเตรียมหลักฐานต่อไปนี้
– สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือใบคู่มือการจดทะเบียนรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

*** สามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและขอรับการแปลใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. 0-4242-1473

*** หมายเหตุ
1.การนำรถเข้าไปใน สปป.ลาวนั้น จะอยู่ในประเทศลาวไม่เกินกำหนดที่พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาต
2.การเดินทางข้ามพรมแดนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายศุลกากร
3.การนำรถเข้าไปยัง สปป.ลาว จะต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของ สปป.ลาว)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โทร.0-4242-0242
จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ขาเข้า โทร. 0-4242-0243
จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ขาออก โทร. 0-4242-0244
จุดตรวจท่าเสด็จ โทร. 0-4241-1154
หมวดงานบริการ โทร. 0-4241-2089

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

สกุลเงิน

เที่ยวลาว เงินกีบ

สกุลเงินลาว เรียกว่า “กีบ” ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ, และ 50,000 กีบ ปกติแล้วรัฐบาลห้ามใช้เงินสกุลอื่นในการซื้อขายสินค้าและบริการ แต่โดยทั่วไป บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งหลาย ยินดีรับเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาทของไทยเรา แต่รับเป็นแบงค์เท่านั้นนะ เหรียญเก็บไว้ยอดกระปุกได้เลย เพราะประเทศลาวยกเลิกการใช้เหรียญไปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินกีบได้ที่ธนาคาร หรือตามร้านค้าทั่วไป ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บัตรเครดิต สามารถใช้ได้ตามโรงแรมใหญ่ๆ ทั้งในเวียงจันทน์และหลวงพระบาง

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

การเดินทางท่องเที่ยว

ทางบก สถานีรถโดยสารมีศูนย์กลางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ใกล้กับตลาดเช้า และสายเหนืออยู่ที่ ถนนเต้สอง สายใต้ อยู่หลัก6 ถนนหมายเลข 13 ใต้

ทางเรือ แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญทางหนึ่งของ ประเทศลาว นอกจากจะใช้ขนส่งสินค้าแล้วยังมี เรือโดยสาร ไว้บริการตามหัวเมืองสำคัญต่างๆ ตั้งแต่เหนือสุดที่ห้วยทราย หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต ปากเซ จำปาสัก

ทางอากาศ ลาวมีเที่ยวบินภายในประเทศ ในหัวเมืองใหญ่ ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท การบินลาว

02 PANGKHAM STREET, P.O BOX 6441
TEL : ( 856- 21 ) 212057
FAX : ( 856 21 ) 212065
URL : www.laoairlines.com

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

แหล่งชอปปิ้ง

Laos-tips

ตลาดเช้า เปิดขายตั้งแต่ 07.00 น. – 16.00 น. ที่ชื่อตลาดเช้าเพราะเมื่อก่อนเปิดขายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมือง และจากต่างประเทศ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน งานฝีมือต่างๆ

ตลาดจีน หรือ ตลาดแลง ตลาดหนองด้วงก็นิยมเรียกกัน เป็นจำหน่ายสินค้าจากประเทศจีน อาทิ กระเป๋าแบนด์เนม ของดียี่ห้อดัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมไปทั้งอาหารและเครื่องเทศที่นำเข้าจาก ประเทศจีนโดยตรง

ตลาดขัวดิน เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของสดที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ เช่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ กุ้งหอย ปู ปลา และสินค้าอื่น ๆ ที่ชาวบ้านสามารถสรรหาได้ มาวางจำหน่าย

……………………  ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว  ……………………

ข้อควรทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับ สปป.ลาว

Do Not Symbol Clip Art

1. ควรระมัดระวังหัวข้อสนทนา ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวกับการหมิ่นเหม่ต่อการกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ฟัง เช่น การนำความแตกต่างทางภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมมาเปรียบเทียบหรือล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน (มีหลายกรณีที่คนได้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากสื่อบันเทิงเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวหรือชื่อภาพยนตร์) รวมทั้งงดเว้นการแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจนำไปสู่การโต้เถียงในประเด็นละเอียดอ่อน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง

2. ควรเข้าใจว่า สปป.ลาว มีมาตรฐานการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณีในแบบฉบับของชาวลาว การได้มาเยือนถือเป็นโอกาสอันดี จึงควรทราบและปฏิบัติตามกฏหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลาว เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและสถานที่ราชการ ควรแสดงความเคารพและกล่าวถึงบุคคลสำคัญของลาวที่ชาวลาวเคารพยกย่องอย่างเหมาะสม

3. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน และการมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักตัวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และถูกส่งกลับประเทศ จึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงหากมีการชักชวนให้ไปท่องเที่ยวและซื้อบริการที่ผิดกฏหมายและศีลธรรมอันดี

4. กิจกรรมที่ห้ามทำ ได้แก่ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโดยมีโทษทั้งจำและปรับ คนไทยมักถูกจับกรณีถ่ายรูปสถานที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐบาลลาวมาแล้ว ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

……………………………………………..

ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว

ที่มา : http://www.laos-discovery.com / http://www.mfa.go.th

เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว
เขียนเรื่องเที่ยว

ทิปท่องเที่ยว

 
HotelSThailand.com

พูดคุย/วิจารณ์กันก่อนจ้าาา

*


 • Re (#149776) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ได้ความรู้เยอะเลย……
  จะไปเที่ยวบ้างล่ะน่ะ

  โดยคุณ : ตั้ม , เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:07, IP : 127.0.0.xxx
 • Re (#125067) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ถ้าไม่จดทะเบียนกับแฟนไม่สามารถไปอยู่บ้านแฟนที่ลาวได้เลยหรือค่ะไมม่มีเงินจะแต่งแล้วแต่อยากไปอยู่กับแฟนมาก

  โดยคุณ : ปู , เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2014 เวลา 22:08, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#85375) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  สวัสดีค่ะ คือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำพูดและภาษา คือมีผู้หญิงลาวคนหนึ่งตระโกนใส่เราดิฉันว่า “เป็นหยังกระหรี่” คือเราอยากรู้ว่าคำคำนี้มันเป็นคำเดียวกับขอไทยรึเปล่าค่ะ เพราะว่าพอดิฉันได้ยินแล้วโกรธมากค่ะแค่ดิฉันเดินผ่านพวกผู้หญิงเค้าซึ้งทำงานอยู่ร้านนวดแถวริมแม่น้ำ เพียงแค่เรามองว่าพวกเค้าทำอะไร และก็ยิมใส่เค้า แค่นั้นเอง

  โดยคุณ : Kannika Kettim , เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2014 เวลา 14:09, IP : 115.84.82.xxx
 • Re (#68056) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ถ้าถูกตำรวจลาวจับเรื่องชู้สาว ต้องทำไงค่ะ

  โดยคุณ : jan , เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:17, IP : 1.4.191.xxx
 • Re (#68005) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  Singapore dollar:sgd

  โดยคุณ : กิตติญาพร เหลาพันนา , เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:23, IP : 202.29.184.xxx
 • Re (#66709) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ
  กับโรงแรมชื่อ โรงแรมมีนา (ทราบว่าเจ้าของเป็นคนเวียดนาม) เพื่อเตือนคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือธุรกิจ อย่าได้เข้าพักโรงแรมนี้เด็ดขาด (ที่ผมเลือกโรงแรมนี้เพราะใกล้บริษัทลูกค้า และอยู่ใกล้ตลาดเช้า (Talat Sao Market)

  เหตุการณ์คือ ผมกับเพื่อนไปติดต่อธุรกิจที่เวียงจันทร์และเข้าพักโรงแรมนี้ในวันที่ 17 ต.ค. 56 ก่อนจะเข้าพักผมก็สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน คือ 700 บาทต่อคืน ราคานี้พร้อมอาหารเช้า (เวลาบริการอาหารเช้าไม่เกิน 9.00 น.) ทุกอย่างตกลงกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร ผมจึงชำระเงินค่าห้องไป 700 บาท แต่เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้น ผมลงมาชั้นล่างบริเวณพื้นที่บริการอาหารเช้าเวลา 8.32 น. ปรากฏว่า โดนไล่ให้ไปกินข้าวข้างนอกโรงแรม เพราะว่าปิดบริการแล้ว ทั้งๆ ที่เวลานั้นยังไม่เกิน 9.00 น. และยังถามผมกับเพื่อนอีกว่า Check-out ไปเลยไหม?

  ที่บอกเล่ามานี้ ไม่ใช่ผมกับเพื่อนอยากินข้าวของโรงแรมนะครับ ยังไงเราก็ต้องไปหากินข้าวเองได้อยู่แล้ว แต่การโดนไล่ให้ไปกินข้าวข้างนอกและให้ Check-out นี่ซิครับ มันแย่มาก

  โดยคุณ : Pattaya , เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2013 เวลา 21:53, IP : 223.207.82.xxx
 • Re (#65765) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ที่พักในตัวเมืองหลวงพระบาง
  http://www.applevillalaos.com/

  โดยคุณ : nou , เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2013 เวลา 08:55, IP : 183.182.110.xxx
 • Re (#59743) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  หวัดดีคับว่าจะไปประเทศลาวถ้าเราถึงจังหวัดอุบลแล้วต้องนั่งรถเข้าไปในเมืองอีกกี่โลคับ

  โดยคุณ : jet , เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 21:40, IP : 171.100.165.xxx
 • Re (#59715) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ประกันภัยลาว รถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 200 – 250 บาทครับ มีหลายบริษัทให้เลือกครับ

  โดยคุณ : อ๊อด , เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 10:38, IP : 182.93.183.xxx
 • Re (#59312) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  พาสปอตร์ชั่วคราว(3 วัน 2 คืน)เข้าเวียงจันทร์ สามารถใช้เข้าวังเวียงได้ด้วยมั้ยครับ

  โดยคุณ : คุณนุ , เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2013 เวลา 15:13, IP : 125.26.64.xxx
 • Re (#59311) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ค่ากรมธรรม์รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าสปป.ลาว ราคาเท่าไหร่ครับ……ใครรู้บ้าง

  โดยคุณ : คุณนุ , เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2013 เวลา 15:11, IP : 125.26.64.xxx
 • Re (#58795) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขับรถในลาวสบาย ๆ ครับ ถ้าเข้าไปอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกลัวครับ ตำรวจลาวสุภาพครับ

  โดยคุณ : อ๊อด , เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:53, IP : 182.93.183.xxx
 • Re (#57510) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ทำไมประเทศเราไม่ทำอย่างเขาบ้างครับ รถประเทศลาวเห็นขับเข้ามาไทยเยอะมากครับ เช่น หนองคาย อุดร…. แต่เวลาเราเอารถไปประเทศเขาลำบากมากครับ

  โดยคุณ : kop , เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:54, IP : 202.143.189.xxx
 • Re (#57455) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอล่วงหน้าก่อนไปนะครับ จะได้สมุด กับสติ๊กเกอร์ตัว T มา 2 ใบ ให้ติดที่หน้ารถ 1 ใบ หลังรถ 1 ใบ (ขอได้ที่ขนส่งที่จังหวัดที่ทะเบียนรถอยู่เลยใช้เวลาไม่ถึง ครึ่งชม.)
  ———————–
  Re (#55992) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  จะไปเที่ยวลาว เดือนหน้า นำรถไปเอง การขอนำรถไป สปป.ลาว นี้ ต้องขอล่วงหน้า หรือ ไปขอตอนไป ได้เลยคะ

  โดยคุณ : bee99 , เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:39, IP : 180.183.97.xxx
 • Re (#57453) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  อ่านดูดีๆ ข้อมูลน่าจะเก่า
  -ใบขับขี่แบบใหม่ของไทยที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องแปล
  -การทำ passport รถยนต์ทำได้ที่ ขนส่งของจังหวัดนั้น ๆ ที่ทะเบียนรถอยู่ มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 หรือ 80 บาทลืมแล้ว

  โดยคุณ : bee99 , เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:36, IP : 180.183.97.xxx
 • Re (#57452) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  2. บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border pass) จริงอยู่ที่อื่นก็ได้ครับ แต่ต้องแจ้งให้แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน อย่างไร

  โดยคุณ : bee99 , เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:34, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#57284) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ทำให้อยากลองไปเที่ยวดู

  โดยคุณ : kanchana kaewsiriwan , เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:09, IP : 121.117.66.xxx
 • Re (#56854) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ไปมารอบสอง 12-17 เม.ย สงกรานต์สนุกมาก..แต่เกือบถูกตำรวจจับเพราะมีคนอิจฉาแฟนผม ไปแจ้งตำรวจ โชคดีที่ผมกลับมาก่อน(แฟนโทรมาบอก)ไม่งั้นโดนปรับหรือนอนคุกลาวแน่นอน…ฮ่า ฮ่า ฮ่า… หวาดเสียว

  โดยคุณ : อ๊อด , เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2013 เวลา 17:55, IP : 125.26.212.xxx
 • Re (#56508) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  คนลาวหน้าฮักทุกคน

  โดยคุณ : คนลาว , เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2013 เวลา 14:08, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#55992) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  จะไปเที่ยวลาว เดือนหน้า นำรถไปเอง การขอนำรถไป สปป.ลาว นี้ ต้องขอล่วงหน้า หรือ ไปขอตอนไป ได้เลยคะ

  โดยคุณ : หทัยรัตน์ , เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2013 เวลา 17:46, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#54581) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ผมพึ่งกลับมาเมื่อ 5 เมษาครับ ขับรถข้ามด่านหนองคายไปบ้านแฟนที่ปากซันมา สะดวกสบายดีครับ คนลาวให้การต้อนรับเป็นกันเองดีครับ ปลายเดือนจะไปใหม่ครับ

  โดยคุณ : อ๊อด , เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2013 เวลา 11:13, IP : 182.93.183.xxx
 • Re (#54427) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ผมจะเดินทาง11เม.ย.56โดยนั่งรถไปกับเพื่อนเข้าทางหนองคายขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล

  โดยคุณ : ก็ลุงฮุยไง , เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2013 เวลา 20:15, IP : 124.121.40.xxx
 • Re (#53698) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  จะไปเวียงจันทร์วันที่ 20 มีนาคม 56 ค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

  โดยคุณ : ja , เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2013 เวลา 22:07, IP : 101.109.239.xxx
 • Re (#52685) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ถึงคุณ GUY ที่คุณไม่โดนจับเพราะตำรวจเค้ายังไม่รู้ครับ ถ้าตำรวจรู้คุณเตรียมเสียเงินได้เลย 500 US อย่าลืมว่ามีคนรักก็มีคนชัง วันไหนมานอนแล้วมีตำรวจมาเคาะบ้าน เตรียมจ่ายเงินได้เลย แต่จะจ่ายใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะก็แล้วแต่คุณ

  โดยคุณ : AA , เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2013 เวลา 18:53, IP : 202.144.186.xxx
 • Re (#49931) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  เมื่อวานไปแขวงบ่อแก้วติดกับเชียงของมาเสียค่าเดินทางและเที่ยวรอบไป 260 บาท
  ค่าผ่านแดนไทย 30 บาท
  ค่าผ่านแดนลาว 50 บาท
  ค่าเรือข้ามฟากไปกลับ 80 บาท (40+40)
  ค่านั่งรถชมเมือง 100 บาทพาไปเที่ยวชมเมือง 3 ที่ ตลาดอินโดจีนหุหุแถวนั้นมีแต่คนจีน ตลาดสดเหมือนบ้านเรา ไหว้พระที่วัด ไม่ได้ซื้ออะไรติดมือมาเลยเพราะทุกอย่างก็เหมือนบ้านเราแต่ราคาแพงนิดหนึ่งหรือเขาเห็นเราเป็นคนไทยก็ไม่รู้

  แต่ก็ ok ประสบการณ์ครั้งแรกแต่ข้อห้ามบ้านเขาเยอะจังอ่านจากข้างบนนะคราวต่อไปคงต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้เดี๋ยวไปถ่ายสถานที่ต้องห้ามเขามายุ่งเลย

  โดยคุณ : บอย , เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:24, IP : 118.172.218.xxx
 • Re (#46873) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  อยากรู้ว่าตลาดทางแบ่งหน้าค่ายจินายโม้ ยังอยู่หรือเปล่า ทางใต้กำแพงนคร

  โดยคุณ : jinda , เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2013 เวลา 11:10, IP : 203.150.4.xxx
 • Re (#44467) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ พอดีจะไปดูงานครับ

  โดยคุณ : kitti , เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2013 เวลา 12:49, IP : 58.11.119.xxx
 • Re (#30013) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  จะไปเคาน์ดาวน์ที่ลาวค่ะ ขอบคุณมาก

  โดยคุณ : nn , เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 20:18, IP : 223.207.131.xxx
 • Re (#18464) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  this’s web page good
  form: Laos

  โดยคุณ : toulee , เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:34, IP : 103.1.30.xxx
 • Re (#18239) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  จะไปช่วงธันวาครับ 2 คน ว่าจะนำรถไป ใครอยากร่วมทาง natta
  1881@hotmail.com

  โดยคุณ : nat , เขียนเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:09, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#15555) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ใครเคยนำรถยนต์ข้ามแพที่ด่านบึงกาฬบ้างครับ เสียเท่าไรครับ

  โดยคุณ : อ๊อด , เขียนเมื่อ 7 ตุลาคม 2012 เวลา 12:18, IP : 125.26.229.xxx
 • Re (#15519) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ไม่รุจะกล้าไปหรือไม่ไปดีน้อ ฟังจากหลายคนพูดแบบนี้ แต่อยากไปดวัดเก่าแก่ในเวียงจันทร์

  โดยคุณ : cholly , เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2012 เวลา 10:35, IP : 27.55.3.xxx
 • Re (#15457) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  จะไปกลางธันวานี้ อยากมีเพี่อนร่วมทางด้วยอะใครอยากร่วมทางด้วยติดต่อได้นะ ไป อาทิตย์หนึ่งนะ

  โดยคุณ : แป๋ม , เขียนเมื่อ 4 ตุลาคม 2012 เวลา 19:47, IP : 31.191.217.xxx
 • Re (#15340) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ใครอยากไปอีกบอกด้วยนะครับ ผมจะไปอีกเดือนพฤศจิกานะครับ

  โดยคุณ : Guy , เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2012 เวลา 01:59, IP : 124.122.72.xxx
 • Re (#15339) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ผมไปมาเมื่อต้นเดือนกันยายนครับ 3 วัน 2 คืน ใ ช้ border passเข้าประเทศลาวนะครับ…ตอนนั้นยังไม่ได้ทำpassportครับ..มีเงินติดตัว2000บาท นอนที่บ้านเพื่อนคนล าวนะครับ ก็ ไม่เห็นต้องแจ้งใครห นิครับ แ ต่ผมไป ผมอยู่ได้แค่เวียงจันทร์ น ะครับ ใ ช เงินไป 500บาท ครับ ววันแรก นอน บ้านพักข้ารา ชการ วันที่สองนอนบ้านเพื่อน อีก คนนึงครับ ส่วน วันที่สามก็เดินทางกลับประเทศ ครับ แต่ขอบอกคนลาวน่ารักมาก **แต ่ถึงยั งไงต่างถิ่นเราก็ต้องระวัง นะครับ จะเดินทางอีกประมาณวันที่ 9พฤศจิกายน55 ครับ อ่อ…ผมไป วันอรกฟังภ าษาลาวไม่รู ้เรื่องเลย ก็เลยได้ใช้แค่ ไ ทย อังกฤษ ลาวนิดหน่อย แต่ฟังไม่ค่อย เ ข้าใจ.

  โดยคุณ : Guy , เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2012 เวลา 01:57, IP : 124.122.72.xxx
 • Re (#14945) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ไปลาวเสียทุกอย่าง แพงด้วย ค่าจอดรถ ค่าเข้าดูสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด ก็ต้องเสียเงิน อาหารก็เริ่มแพงหูฉี่ ในทางกลับกันถ้าชาวลาวมาเที่ยวฝั่งไทย แทบจะไม่ต้องเสียเงินสักบาท อยากไปไหนก็สะดวกสบาย เปิดฟรีทุกอย่าง ค่าจอดรถเหรอแทบจะไม่มี น่าคิดเหมือนกันนะ ทำไมไทยเราไม่เอาระบบของเขามาใช้กับเขาบ้าง ???

  โดยคุณ : LEKNOI , เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2012 เวลา 15:22, IP : 180.183.23.xxx
 • Re (#14622) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ล่าสุดวันที 17/09/2012 โดยคนลาวเอง
  01. อ่านข้อความบางท่าน แล้วก็มีแนวความคิดแตกต่างกัน เพราะ นานาจิตตัง บางท่านก็ยองยอว่า ลาว ก็โอเค แต่บางท่านก็ว่า ลาวไม่ได้เรือง ก็จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง อะนะ เหมือนกันเกือบทุกประเทศทัวร์โลก.
  * ถ้าพูดเรืองถนน ก็ยอมรับนะ ว่า ไม่ค่อยดี
  * ถ้าพูดเรืองน้ำใจคนลาว ก็ไม่หน่้อยหน้า นะ
  * ตำรวจ ตรวจรถก็ต้องทำตามหน้าที่ มีเอกสารครบก็ไม่ผิด นี้
  * อาหารกิน – ที่พัก มันก็แพงเป็น เขต แตกต่างกัน ยิ่งลาวน้ำเข้าจากไทย-เวืยดนาม จะขายไม่เอากำไร ก็คงไม่ได้นะ ธุระกิจก็ต้องเข้าใจ แต่ที่สำคัญเรมพอใจซื้อใหมหละ – ภูเก็ต – พัทยา แพงใหม………..
  * ถ้าพูดเรือง ฆ่า ข่มขืนนักท่องเทื่ยว ถ้ามีก็หน้อยมากๆ เปรืยบใส่กับ ……….ที่คุณ เห็น – พวกคนไม่ดี รอถ้าขโมย ก็มี คนไม่ดีพวกเราต้องช่วยกัน ปราบปราม
  * แจ้งเจ้าหน้าที่ก็มีแต่ละเขต นะ ถ้าไม่รู้ ก็ถามคนท้องถื่น เขายินดีช่วย ตลอดเวลา
  * พับ บาร์ ร้องเพลง ดื่มเบืย ก็มี แต่จะให้มีแบบโชว์ เปือย เหมือน………….ที่ท่านเห็น ประเทศลาวไม่มี ชัวร์ และ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บุกตรวจ-ร้าน จับ กุม ก็ไม่มี
  * จะพูดว่า เคอร์ฟิวส์ ก็คงไม่ถูกต้องนะ เพราะคนลาวในตัวเมืองก็เดีน ไปมา ได้ทังคืน และ วัน – แต่ห้ามร้าน ผับ-บ้าร์ เปีดกลาย 12.00 โมง กลางคืน มันรบกวน บ้านไกล้ๆ และ จะทำให้คนติดสุรา…..มากขื้น วัยรุ้นจะแข่งรถกันตามถนนหลวง -เพราะเมา เหล้า เมาเบืย.. ปีดเรวก็หยิ่งดี .

  //// ที่สำคัญกว่าสิ่งใด ก็ต้องถามตัวของท่านเองว่า ไปประเทศนั้นประเทศนี้ แล้ว มีความสุขใหม ….. ไปประเทศเขา ก็ต้อง ยอมรับวัฒธรรมเขาด้วย ไม่นั้น ก็ไม่ไปเทื่ยวดีกว่า … คนรวยจะดูถูกคนจน ก็ไม่ควร นะ … เคยเห็นเสรษฐีระดับโลกเขา ดูถูกคนจนใหม ….. ลีว่า มีแต่เขาช่วยเหลือ แนะนำทางที่ดีให้…….ใจบุญมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ. เอาเถอะ ดั่งคำที่ว่า อยากพัฒนาชาติ ก็ต้องพัฒนาคน อยากพัฒนาคน ก็ต้องพัฒนาจิตใจ………รูปร่างฮ่างกายถืงจะต่ำก็ช่างหัวมัน แต่อย่าให้ ใจต่ำก็ พอแล้ว หละ ………ชาวพุทธ .

  สนใจเทื่ยวลาว ชมบั้งไฟพญนาค ออกพรรษา ก็เชีนมาเทื่ยวลาวได้ตลอดเวลา นะเจ้า …

  โดยคุณ : ลี , เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2012 เวลา 15:22, IP : 114.129.27.xxx
 • Re (#11555) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  อยากไปด้วยจัง

  โดยคุณ : ไอซ์ , เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:09, IP : 192.168.1.xxx
 • Re (#8758) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย

  โดยคุณ : JumdooN , เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:24, IP : 171.98.174.xxx
 • Re (#8756) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ผมไม่รู้ครับ ถ้ารู้คงไม่กล้า ช่วงต้นปีที่แล้วไปหาลูกค้าที่เวียงจันทร์ก็เจอแม่ญ ลาวในผับ ก็ได้พากลับมาพักพิงที่ห้องเช้าก็แยกย้ายกันไป ถ้ารู้ว่าถึงขั้นติดคุกผมคงไม่กล้าแน่ๆ เลยเชียว..แต่อยากบอกว่าภาษาเค้าคล้ายเหนือๆ พูดแล้วฟังดูเพราะดีเคลิ้มไปกับแม่นาง
  “กลิ่นอิตสตรีท้องถิ่น หอมหวนชวนให้ฝันหา แม้นว่าจากลา กันมาแสนนาน แต่ข้ามิอาจลืมเลือน กลิ่นหอมรันจวน แม่นางได้ลงคอ”

  โดยคุณ : คนประชาบาน , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:37, IP : 124.122.0.xxx
 • Re (#8753) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  คุณเอกครับ ทุกประเทศมีทังคนดีแล้วคนเลว อย่าดูโลกด้วยกะลาสิครับ

  โดยคุณ : tota369 , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:22, IP : 110.86.212.xxx
 • Re (#8751) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ที่ลาวบางโรงแรมเค้าแยกชายหญิงถ้าพาแฟนไปคุณต้องเช่าสองห้องนะ แต่ถ้านามสกุลเดียวกันได้มั้ยไม่รู้เหมือนกันเพราะเคยไปกะพ่อ

  โดยคุณ : mememememememe , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:14, IP : 115.87.187.xxx
 • Re (#8752) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ผมก็เพิ่งไปมา ทรมานทัวร์ นั่งเรือจากเชียงของ นั่งเช้าไปถึงหลวงพระบางมืดพอดี แต่สถานที่น่าเที่ยวครับ แต่ค่าครองชีพสูง ก๋วยเตี๋ยวชามละ 40 บาท หรือหมื่นกีบ หมูทอด ไก่ทอด ชินไม่ใหญ่เท่าไร ก็ชิ้นละ 20 บาท เขาขายคนของเขาก็เหมือนขายเราแหละ เหมือนที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ซื้อสินค้าต้องต่อรองราคาให้มาก ๆ แต่น่าเที่ยวดีครับ ชอบเดินตลาดเช้าของเขา เหมือนตลาดบ้านเราสมัยก่อน ของทุกอย่างต้องมัด ต้องใส่ตะกร้า หาถุงพลาสติกยากมาก ขากลับต้องนั่งเรือสองวันเพราะแล่นย้อนแม่น้ำ ตอ้งมาพักกลางทาง (ปากแบง) อีกหนึ่งคืน ถึงจะถึงเชียงราย ทรมานทัวร์ดีแท้ ๆ ว่าสิ้นปีนี้จะไปอีกสักรอบ ติดใจ แต่จะลองนั่งรถทัวร์ไปดูเพราะเห็นมีรถทัวร์ เชียงใหม่ หลวงพระบาง

  โดยคุณ : ข้าวหลาม , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:14, IP : 101.51.209.xxx
 • Re (#8745) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  มีโอกาสได้ไปลาว เมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ว อยู่ที่นั่น 2 เดือน คนที่ผมเจอที่ลาว เขาก็ใจดียิ้มแย้มนะครับ แต่งกายน่ารักไปอีกแบบ ผับก็ฟังเพลงไทยล้าหลังเราซักหน่อย แต่ก็ถือว่าสนุกนะครับ
  ผับที่ไปก็มี มีนา โรมิโอ แล้วก็ไรอีกไม่รู้ลืม = =”

  ใครมีโอกาสก็ลองกินน้ำเต้าหู้ นะครับเข้มข้มมาก ไปมาแป๊บเดียว กลับมาบวมเลย :)

  โดยคุณ : bobo , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:51, IP : 171.100.222.xxx
 • Re (#8744) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ชีวิตมีค่าไม่หน้าตาเงินความสดวกสบาย คุณมีชีวิตเดี่ยวใช้ให้คุ้ม

  โดยคุณ : thanong , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:41, IP : 223.204.19.xxx
 • Re (#8743) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ผมบอกได้คำเดี่ยวครับสุดยอดสวยมากต้องล่องเรือจากเชียงของไปคุณจะเที่ยวลาวหรือต่างประเทศแนะเปิดใจไปคนเดี่ยวเลยครับหาเพื่อนใหม่ข้างหน้าชีวิตคุณจะเจออะไรอีกเยอะ
  ส่วนคนที่บอกบ้านนอกนั่นผมคุณโดดระบบที่ทีวีฝรั่งหรือบริโภดนิยมกินไปล่ะชีวิตคนมีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะวัฒธรรมภาษาธรรมชาติสวยจนลืมยุโรปไปเลย ท่า คุณ ไป เส้น ทาง ที่ ผม ว่า นะ ไป เชียงของ หลวงพระบาง วังเวียง แล้ว ก็ เวียดนาม ผม ไป มา ล่ะ ได้ เพื่อน ได้ สาว ได้ ความ ประทับ ใจ ได้ เห็น ศิลปะ เมืองพี่ เมือง น้อง

  โดยคุณ : thanong , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:38, IP : 223.204.19.xxx
 • Re (#8739) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคับ

  โดยคุณ : cis10 , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:05, IP : 118.172.111.xxx
 • Re (#8738) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  !! … ผมเพิ่ง กลับมาจากลาว เมื่อวันที่ 8 เอง ครับ

  > ขอบอกเลย ว่า ถนนหนทาง ต้องทำใจ ครับ ขับรถกันน่ากลัวมากที่นี่ ต้องขับเล็นขวา แต่แซงซ้ายตลอดผมหล่ะ งง !! ที่บอก ว่า นำรถไทยไปต้องมีหนังสืออะไรนั่น ไม่มีประโยชน์ครับ บอกตามตรง เพราะตำรวจที่นั่นจ้องแต่จะจับรถป้ายทะเบียนไทยครับ บ้านเมืองเค้าซะอย่างคุณไม่มีสิทธิ์ โต้แย้งอยู่ละ !!! ระวัง เลยนะครับ ตำรวจลาว … จะคอยจ้องจับแต่คนไทยครับ จะเอาเงินอย่างเดียว เอ้อ เรื่องเงิน ควรแลกไปเป็นเงินกีบด้วยนะครับ เพราะไม่งั้น ซื้ออะไรในลาวจ่ายเงินไทยไป ได้เงินทอนกีบ นะครับ 555 !! สถานที่เที่ยว ผมแนะนำ วังเวียง ครับ สำหรับคนชอบธรรมชาติ วิถีชีวิตเดิมๆ ! แต่ ถนน หนทางในการไปวังเวียงต้องทำใจหน่อยนะครับ ถ้าไปจากตัวเมืองเวียงจันทร์ รับรอง คุณ มีเหนื่อย มีบ่น แน่หล่ะ !! ได้มีโอกาสไปเที่ยวผับที่ดังที่สุดในลาวครับ เห็นคนลาวว่างั้น ชื่อร้าน ‘สตาร์ ” 555 บอกได้คำเดียว เรื่องผับ บาร์ เค้า ช้ากว่าบ้านเราไปหลายปีเลยหล่ะครับ .. แต่วัยรุ่นที่นู่น เค้าฟังเพลงไทยนะครับ >> ยังไง สุดท้ายนี้ ก็ขอให้ เที่ยวลาวอย่าง สนุก นะครับ

  ปล… ตำรวจลาว กากมาก จะไถเงินอย่างเดียวระวังนะครับ 55 ! แต่ไม่ต้องกัวท้าต่อยเลย ตำรวจลาว เค้าไม่พกปืนครับ 55

  โดยคุณ : BEAM , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:50, IP : 101.108.193.xxx
 • Re (#8733) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  อย่าไปเลยครับลาว บ้านนอก โกงตังค์ เห็นหน้าซื่อๆ เรียกเก็บเราโครตแพง ของไม่ใช่ถูกๆนะครับ อะไรก็คิดเรียกเก็บเราเป็นเงินเป็นทองไปหมด แถมไม่ใช่สวยเท่าสาวเหนือบ้านเรา หมดลมเลยกับลาว เกิดคดี สาวนักท่องเที่ยว ทั้งไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น โดนมอมยา แล้วข่มขืนเยอะแยะ เพราะไร เพราะไว้ใจเห็นหน้าซื่อๆงัยครับ แจ้งความก็ไม่รู้แจ้งไหน เห็นก็ทำไรไม่ได้ ประมาณว่านี่ แผ่นดินลาวเว้ย ใครจะทำไรได้ ข่าวปิด และปิดจากทางการ สรุปคือ ซวยเองครับ ไม่ใช่เหมือนไทย นักท่องเที่ยวโดนไร ข่าวไปไกลทั่วโลก แต่นี่ เสียตัว เสียตังค์เปล่า เตือน อย่าไว้ใจคนลาวในเมืองลาวเด็ดขาด

  โดยคุณ : เอก , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:49, IP : 203.170.19.xxx
 • Re (#8729) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  อยากไปเที่ยวประเทศลาวมานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสเลยค่ะ เมืองน่าอยู่ ผู้คนก็น่ารัก ไว้โอกาสต้องลองไปสักครั้ง ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ :D

  โดยคุณ : Kopi , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:14, IP : 27.130.7.xxx
 • Re (#8728) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ‘งั้นรอ กะหรี่ลาวมาหายหอย ฝั่งนี้ล่ะกัยเยอะแยะ ไม่ต้องวิ่งให้ไข่แก่วง

  โดยคุณ : สาดด , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:06, IP : 124.121.67.xxx
 • Re (#8725) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอบคุณที่นำมาบอกกล่าวครับ ปีใหม่นี่กะจะไปอยู่พอดี อยากไปมานานละ เค้าว่าบรรยากาศดี คนลาวก้อมีน้ำใจและมีความเป็นกันเอง อีกอย่างคือสาวลาวสวยด้วย อิอิ

  โดยคุณ : NusongZa , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:32, IP : 125.25.100.xxx
 • Re (#8724) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  บ้างหัวข้อมันเก่าแล้วน่ะครับ น่ะจะศึกษาข้อมูลก่อนมาลงใหม่
  อย่างเข้าลาว โดยใช้เอกสารบัตรผ่านแดนชั่วคราว
  จริงๆ มันใช้ได้ที่ด่านช่องแม็ก ไปเที่ยวลาวใต้ได้ด้วย ไม่ใช่ใช้แต่เวียงจันทร์

  ส่วนหัวข้อสำคัญที่ส่วนใหญ่จะลืมบอกไปก็คือ
  ประเทศลาวมีประกาศเคอร์ฟิวทุกวัน
  ต้องเข้าที่พักก่อนเวลา 4 ทุ่ม จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวัง โดยจับชั่ว

  โดยคุณ : เพิ่งไปมา , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:23, IP : 58.137.98.xxx
 • Re (#8723) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ลาวใต้ก็ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวได้นะคะ แต่อยู่ได้เฉพาะในเขตจำปาสัก คือเข้าเขตไหน อยู่ได้เขตนั้น

  โดยคุณ : NIHAO , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:05, IP : 192.168.5.xxx
 • Re (#8720) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ต้องแจ้งด้วยว่านอนที่ไหน กุเป็นนักโทษเรอะเนี่ย นั่นดิไมมาเที่ยวไทย บายก่าเยอะ เอาไผก็ไม่ได้

  โดยคุณ : Q , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:04, IP : 182.52.156.xxx
 • Re (#8702) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  น่านก้อเข้าได้ เข้าทางด่านห้วยโก๋น

  โดยคุณ : kunchaay_Max , เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:05, IP : 171.97.171.xxx
 • Re (#8699) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย (55 ข้อนี้สำคัญมากเพื่อนผมหนีตำรวจเกือบไม่ทัน)

  โดยคุณ : โอ๋ 0.0 , เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:25, IP : 180.183.151.xxx
 • Re (#8695) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  ขอเสริม…จ.น่าน ก็สามารถเดินทางไป ลาวได้..
  โดยเข้าทาง อ.เฉลิมพระเกีรยติ จ.น่าน (ตม) มีรถตู้วิ่งจาก แพร่ (เด่นชัย) ไปถึงด่าน ตม.ครับ

  โดยคุณ : ต้น , เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:41, IP : 125.27.208.xxx
 • Re (#8692) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  น่าจะมีศ้พท์ง่ายๆ ที่ใช้ประจำวัน

  โดยคุณ : Tan , เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:48, IP : 118.173.61.xxx
 • Re (#8691) : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

  Update ข้อมูลให้เพิ่มครับในส่วนที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์ ในกรณีนำรถยนต์ข้าม
  – รถยนต์ต้องของตนเอง หากติกไฟแนนท์ต้องให้ไฟแนนท์ทำหนังสือมอบอำนาจให้สามารถนำรถยนต์ข้ามได้ ไปยืนทำพาสสปอร์ต
  – พาสสปอร์ตรถยนต์ ทำได้ที่ขนส่งของทุก ๆ จังหวัดที่รถมีทะเบียนอยู่ ไม่จำเป็นต้องที่หนองคายนะครับ ได้รับสติ๊กเกอร์อักษรตัว T (Thailand) 2 ใบ ค่าธรรมเนียม 55 บาท
  สติ๊กเกอร์ให้ติดในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย 2 ตำแหน่งหน้ารถ 1 แผ่น หลังรถ 1 แผ่น อายุของพาสสปอร์ตจะหมดตามอายุของเล่ม
  – การทำประกันภัยให้ซื้อประกันภัยที่ด่านลาว 270 บาท สำหรับ 1 สัปดาห์ จำถูกบังคับให้ทำอยู่แล้ว
  – ใบขับขี่ใช้ใบขับขี่รุ่นใหม่ที่เป็น International ได้เลยไม่ต้องไปแปลสำหรับคนที่ถือแบบใหม่อยู่แล้ว อย่าลืมขับรถชิดขวานะครับ เมื่อพ้นด่านไทยไปก่อนข้ามสะพานทางจะถูกสลับเลนท์ให้วิ่ง

  การข้ามไปไม่ยากครับ เจ้าหน้าที่จะแนะนำเป็นลำดับไปตามตู้ที่นั่งในด่านอยู่แล้ว
  การพักค้างคืน จำเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบว่าพักที่ไหน กะใคร บ้านใคร เมื่อแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วจะโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท

  โดยคุณ : Bee , เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:38, IP : 27.130.215.xxx