เขาอกทะลุ สัญลักษณ์แห่ง พัทลุง

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / เขาอกทะลุ สัญลักษณ์แห่ง พัทลุง

เขาอกทะลุ เป็นสัญลักษณ์ประจำ จังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร ลักษณะพิเศษของ เขาอกทะลุ คือ มีช่องที่มองลอดทะลุยอดภูเขาอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา มีบันไดเดินเท้าไต่ขึ้นไปจนถึงช่องเขาทะลุ และสามารถปีนต่อขึ้นไปจนถึงลานหินบนยอดเขาได้ เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้รอบทิศทาง

เขาอกทะลุ

เขาอกทะลุ พัทลุง

ชาวเมืองพัทลุงเชื่อถือและเปรียบ ภูเขาอกทะลุ เสมือนเสาหลักเมืองพัทลุง ด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงนำภาพ เขาอกทะลุ และเจดีย์บนยอดเขามาทำเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้ เขาอกทะลุ ยังเป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ภูเขาอกทะลุ ห่างจากวัดคูหาสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบ เขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ

ข้อมูล : E-Marketing การท่องเที่ยวและกีฬา