อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง

travel mthai พาชมความสวยงามของ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน หนึ่งสถานที่เรียบง่าย แต่แฝงไว้ซึ่งความชวนมอง อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านโหล๊ะหาร หมู่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน พัทลุง

นอกจากสงบ สวยงามแล้ว น่าแวะมาเที่ยวแล้ว อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน เป็นหนึ่งในโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยให้เกษตรกรมีน้ำพอเพียงในการเกษตรรวมทั้งอาชีพเสริม โดย อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ ฝายทดน้ำคลองป่าบอน ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 7,000 ไร่ ให้มีน้ำสำหรับทำนาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ จ.พัทลุง งดงามทั้งภูมิศาสตร์ของอ่างเก็บน้ำและขุนเขา ทั้งยังด้วยได้สักการะ หลวงปู่ทวด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความศรัทธามากอีกด้วย

ข้อมูล : E-Marketing การท่องเที่ยวและกีฬา