มหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทลุง 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทลุง 2553

   
มหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทลุง 2553
วันที่ 3-9 เมษายน 2553
สถานที่ ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
    

มหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทลุง 2553

   

     การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพัทลุงในทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี นำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และมาลงทุนในอนาคตภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยชาวพัทลุงทุกคนพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพ
 

กิจกรรม
1. การแสดง mini light and sound ย้อนตำนานเมืองพัทลุง
2. การแสดง mini light and sound วัฒนธรรมมโนราห์
3. การประกวด Miss ท่องเที่ยว Phatthalung และนางงามทุ่งรวงทอง
4. การแสดงคอนเสิร์ตหลวงไก่เล่าขานตำนานหนังตะลุง
5. การประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบพอเพียง การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลาและวันเดียวเที่ยวเมืองลุง
6. การประกวดทำขนมพื้นบ้าน (มหกรรมขนมพื้นบ้าน)
  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสงขลา-พัทลุง
www.songkhlatourism.org

   
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย