ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นประเพณีขอฝนของชาวอีสานมาแต่โบราณที่สืบต่อกันมาทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป นิยมจัดประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้านในเดือน 6 บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานและยิ่งใหญ่ของจังหวัดทางภาคอีสาน ทั้ง “บั้งไฟตะไลล้าน” และ “บั้งไฟแสน” ที่ถือกำเนิดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวท้องถิ่นภาคอีสาน ทีทำสืบทอดและพัฒนาต่อกันมา

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

รูปแบบและขีดความสามารถของบั้งไฟสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขันให้สามารถทำลายสถิติเวลาและการลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าได้นานกว่าเดิม ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนองค์ความรู้และการคำนวนสูตรที่ต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา ทำให้ช่างทำบั้งไฟต้องพยายามค้นคิดและทดลอง เพื่อพัฒนาให้บั้งไฟมีประสิทธิภาพในการแข่งขันนมากขึ้นในทุกปีและนอกจากบั้งไฟแสนที่นิยมแข่งขันกันแล้ว การสร้างบั้งไฟล้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงขีดความสามารถของช่างทำบั้งไฟว่ามีความรู้ ความสามารถในการจัดการทำบั้งไฟมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาการทำบั้งไฟจนไปถึงบั้งไฟสิบล้านเลยทีเดียว

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

บั้งไฟสิบล้าน คือบั้งไฟหนึ่งกระบอกที่ใช้ในการแข่งขัน ถ้าใช้ดินเชื้อเพลิงประมาณ 10 ลัง ซึ่ง 1 ลั้งมีค่าเท่ากับ 10,000 ลัง ถ้า 10 ลัง ก็มีค่าเท่ากับ 10หมื่น ซึ่งก็หมายถึง 100,000 จึงเรียกกันว่า บั้งไฟแสน ส่วนบั้งไฟล้านจะมีปริมาณดินเชื่อเพลิง 100 ลัง แต่ถ้าเป้นบั้งไฟสิบล้าน ก็มีจะมีปริมาณดินเชื้อเพลิงมากกว่า 1,000 ลัง แบะตัวกระบอกบั้งไฟก็จะเพิ่้มขนาดใหญ่ขึ้น ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว ซึ่งบั้งไฟขนาดนี้ชาวอีสานจะเรียกว่า “บั้งไฟกือ” บั้งไฟกือมีขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพความรุนแรงสูงและมีน้ำหนักมาก สถิติเวลาในการแข่งขันที่ตัดสินนับเวลากระบอกบั้งไฟลอยตัวอยู่กลางอากาศจึงน้อยกว่าบั้งไฟแสน โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณที่ 3-5 นาที เป็นอย่างมาก

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

รับชมคลิป รายการ ไทยท้าทาย