ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ของวัดท่าหลวง เป็นประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทย เริ่มในสมัยท่าเจ้าคุณ  พระธรรมทัสส์มุนีวงค์ (เอี่ยม) เจ้าอาวาทวัดท่าหลวง และเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2450 ได้กำหนดงานจัดแข่งขันเรือตามกำหนดคือ วัน ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ภายหลังน้ำในแม่น้ำน่านลดลงเร็วเกินไป ไม่เหมาะสมจะทำการแข่งขันเรือยาว จึงเปลื่ยนมาเป็นวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 และทางวัด แข่งขันเพียงวันเดียว การแข่งขันเรือยาว ได้จัดนำผ้าห่มหลวงพ่อเพชรมอบให้เป็นของรางวัล สำหรับเรือยาวที่รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ต่อมาได้ปลี่ยนรางวัลเป็นธงที่มีหลวงพ่อเพชรแทน จนได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มาเป็นรางวัลแก่ผู้แข่งขัน ในปี 2527 เป็นต้นมา

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา
ในอดีตการปกป้องรักษาบ้านเมือง นอกจากมีกำลังพลกองทัพบกแล้ว กำลังพลกองทัพ เรือ ก็มีความสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติ ตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กำลังรบทางเรือในลำน้ำ แม่น้ำลำคลอง ใช้เรือพายเป็นหลัก การรบจะเรือพายเข้ามาชิด เรือข้าศึก และฝีพาย ซึ่งเป็นกำลังรบด้วย จะทำการเข้าประชิดตัวข้าศึก ทำการรบพุ่งกับข้าศึก ดังนั้นเรือพายจึงเป็นกำลังหลักทางน้ำ ในยามบ้านเมืองสงบปราศจากข้าศึก กองทัพเรือได้ทำเรือพายมาใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น การเล่นเพลาเรือ พระ เพณีพรและประเพณีแข่งเรือ

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ต่อมาการแข่งขันเรือยาวของวัดท่าหลวง ประชาชนให้ความสนใจมาชมงานอย่างคับคั่งล้นหลามตลอดมา จึงทำให้การแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตร ณ วัดท่าหลวง ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย คือ เพิ่มวันแข่งขันจากหนึ่งวันมาเป็นสองวัน  คือ กำหนดวันแข่งขันจากวันจันทรคติ คือ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 มาเป็นวันสุริยคติ คือ เสาร์ อาทิตย์ ของต้นเดือนกันยายนทุกปี

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ขนาดการแข่งขันเรือยาว  ขนาดฝีพาย 3 ขนาด คือ
1. ขนาดเล็ก ฝีพายไม่เกิน 28 คน
2. ขนาดกลาง ฝีพายไม่เกิน 40 คน
3. ขนาดใหญ่ ฝีพายไม่เกิน 55 คน

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร
ประเภทการแข่งขันเรือยาว ประเภท 2 ประเภท คือ
ประเภท ก เรือยาวที่ทำการแข็งขัยแล้ววิ่งจัด
ประเภท ข เรือยาวที่ทำการแข็งขันแล้ววิ่งปานกลาง
ในปี 2532 ได้ปรับปรุงและเพิ่มประเภทการแข่งขัน ดังนี้
1. เรือที่แข่งขันในวันแรก และชนะจัดอยู่ในประเภท ก 1, ข 1.
2. เรือที่แข่งขันในวันแรกและแพ้ จัดอยู่ในประเภท ก 2, ข 2

 

รับชมคลิป รายการไทยท้าทาย

ขอบคุณภาพและข้อมูล .phichit.go.th / siripanooploy.wordpress.com / phichittv.com