Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Home / โรงแรม ที่พัก / Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House หรือเรียกให้น่ารักว่า วิมานเมฆ เป็นลักษณะบ้านที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พบที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย สร้างสรรค์โดย Mcbride Charles Ryan โครงสร้างหลัก มี 3 ส่วน  ประกอบด้วย ห้องสี่เหลี่ยมหน้าบ้าน ห้องจตุรัสสีแดงตรงกลางซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับทำครัว และท้ายสุด ห้องรูปก้อนเมฆเป็นส่วนหลังบ้าน แผ่นกระดานไม้ที่ประกอบกันเป็นเพดานโค้งให้ความรู้สึกสบายตา อบอุ่น รับกับกระจกใสบานใหญ่ ช่วยให้เห็นทัศนียภาพมุมกว้าง สร้างความผ่อนคลายได้ไม่น้อย

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House วิมานเมฆ

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

Cloud House วิมานเมฆ

Cloud House วิมานเมฆ อันแสนอบอุ่น

ที่มา : www.thecoolist.com