กลับมาสร้างรอยยิ้มอีกครั้ง กับงาน Bangkok Street Show 2014

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กลับมาสร้างรอยยิ้มอีกครั้ง กับงาน Bangkok Street Show 2014

Street Show หรือ Busking Festival นับเป็นเทศกาลการจัดแสดงศิลปะริมถนนจากนานาชาติ จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกมีความนิยมจัดเทศกาลการแสดงเช่นนี้ตามเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปวัฒนธรรม แต่ละการแสดง จะใช้พื้นที่แสดงโชว์อย่างจำกัด ในลักษณะการแสดงริมถนนหรือกลางแจ้ง โดยผู้ที่มาเดินเที่ยวชมงานจะพากันล้อมวงเข้ามาดู หรืออาจจะปูเสื่อนั่งดูกันเป็นครอบครัวก็ได้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

กลับมาสร้างรอยยิ้มอีกครั้ง กับงาน Bangkok Street Show 2014

Bangkok Street Show

Bangkok Street Show ตั้งใจที่จะเป็นปรากฏการณ์รอยยิ้มและความสุขสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง จึงเปิดให้เข้าชมฟรี ด้วยการรวบรวมเอาการแสดงจากนักแสดงทั่วโลกและไทย โดยมุ่งหวังที่จะมอบ “ของขวัญ” ให้กับคนดูชาวไทย และสร้างพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดของภาษาที่สามารถเป็นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ รวมถึงยังสร้างความเป็น “มหานครแห่งความสุขและวัฒนธรรม” ของกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันยังทำให้นักแสดง Street Show ของไทยได้มีเวทีแสดงออกและพัฒนาฝีมือไปสู่ระดับสากลอีกด้วย

ศิลปะริมถนนมีหลายรูปแบบ เช่น Mime (ละครใบ้), Clowning (ตัวตลกโบโซ่ คนหน้าขาว), Juggling (โยนขวด 3 ใบสลับมือ), Magic (มายากล), Acrobatics (การแสดงโลดโผนกายกรรม, ปาหี่), Improvisation (การแสดงสด), Balloon modeling, Contortions (ตัวอ่อน) and Escapes, Fire eating (คนพ่นไฟ), Sword swallowing (คนกลืนดาบ), Puppeteering (โชว์หุ่นกระบอก) ฯลฯ ทั้งยังเป็นรากฐานของศิลปะบันเทิงต่างๆ มากมายอีกด้วย ดังนั้นการจัด Street Performance ในเมืองหนึ่งๆ  ย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางศิลปะที่ดีของเมืองนั้นๆ

การแสดงออกถึง “ตัวตน” ผ่านเทศกาลนี้จึงนับเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว สำหรับ Bangkok Street Show 2014 จะจัดขึ้นที่สวนลุมพินี สวนสาธารณะใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้แบ่งปันใช้พื้นที่สีเขียวในอีกรูปแบบกิจกรรมหนึ่ง โดยงานจะมีการแสดงจากทั่วโลกร่วมด้วยนักแสดงไทยมากกว่า 30 คณะ โดยจะมีการแสดงมีการแสดง 2 แบบ คือการแสดงแบบเล่นอยู่กับที่หรือจุดแสดงที่กำหนดไว้ (Spot Performance) ซึ่งจะมีมากตั้งแต่ 10 จุดเป็นต้นไป และการแสดงที่เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ บริเวณงาน (Walk Act)

นักแสดงแต่ละคณะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำการแสดงไปตามจุดต่างๆ ตามโปรแกรมให้ผู้ชมสามารถเลือกชมคณะที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยนักแสดงแต่ละคณะจะมีเวลาทำการแสดงต่อรอบประมาณ 20 – 25 นาที (อาจมีบางคณะใช้เวลาประมาณ 45 นาที) แต่ละการแสดงจะใช้พื้นที่อย่างจำกัดในลักษณะการแสดงริมถนน ผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะล้อมวงเข้ามาดู  หรืออาจจะปูเสื่อนั่งดูเป็นครอบครัวก็ได้ อีกทั้งยังมีการแสดงพิเศษที่จะเป็นสีสันสำหรับงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากนักแสดงอาชีพที่มีชื่อเสียง หรือนักแสดงสมัครเล่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเปิดโอกาสให้เรามีนักแสดงอาชีพต่อไปในอนาคต

 

ขอบคุณที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย