ตลาดนัดศิลปะ เสพงานอาร์ตแบบไทยๆ ที่ราชดำเนิน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ตลาดนัดศิลปะ เสพงานอาร์ตแบบไทยๆ ที่ราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว” และได้ทำการเปิด ตลาดนัดศิลปะ (Art Market)  เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายในงานได้รับเกียรติ จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (แถวหน้าคนกลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณพื้นที่ทางเท้าด้านหน้าอาคาร หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลางฝั่งใต้ เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันก่อน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 22 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

ตลาดนัดศิลปะ เสพงานอาร์ตแบบไทยๆ ที่ราชดำเนิน

 ตลาดนัดศิลปะ

ตลาดนัดศิลปะ จะเป็นเหมือนตลาดที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม เพื่อการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป สร้างค่านิยม ความภาคภูมิใจ จิตสำนึกที่ดีงามทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงนโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ศิลปินมาจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย สาธิต เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและผู้สนใจจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้ศิลปินมีรายได้  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกำลังพยายามผลักดันและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ไม่ได้ให้แค่ความเพลิดเพลินใจแต่ยังให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวผู้มีรสนิยม และสร้างรายได้ให้ศิลปินไปพร้อมกัน

Art Market Press

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาดนัดศิลปะ จะประกอบด้วย

การออกร้านจำหน่ายหนังสือโดยองค์กรเครือข่ายวรรณศิลป์ สำนักพิมพ์และร้านหนังสือ เช่น สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์อัมรินทร์พรินติง แอนด์ พับบลิชชิง สำนักพิมพ์คมบาง สำนักพิมพ์เคล็ดไทย เป็นต้น

การออกร้านจำหน่ายผลงานการออกแบบและศิลปะประดิษฐ์  เช่น สินค้าหรือของใช้ประเภททำมือ (handmade) ภาพพิมพ์สีน้ำบนเสื้อ กระเป๋า พวงกุญแจ อัญมณีและเครื่องประดับ ของนักศึกษาและศิลปินร่วมสมัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะนำผลิตภัณฑ์ของใช้มาออกร้านจำหน่ายแล้ว ยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ขึ้นชื่อจากเขตต่าง ๆ มาจำหน่ายให้ศิลปินหรือประชาชนผู้ร่วมชมงานได้ลองลิ้มชิมในราคาย่อมเยาอีกด้วย

Art Market Press

Art Market Press

การออกร้านของศิลปินผู้จำหน่ายผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่งประกอบด้วยศิลปินอาชีพและนักศึกษาวิชาศิลปะซึ่งเคยได้รับรางวัลหรือเคยร่วมโครงการกับทางกระทรวงวัฒนธรรม

การสาธิตและสอนปฏิบัติงานศิลปะอย่างง่ายๆ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก่ผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัยโดยอาจารย์สอนศิลปะผู้มีความชำนาญ ซึ่งเตรียมอุปกรณ์มาให้ผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การสอนวาดสีน้ำ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า การทำผ้าบาติก การระบายแจกันดินเผา การทำเครื่องประดับ การจัดดอกไม้สด เป็นต้น หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 10 ฐาน

การสาธิตวาดภาพลายเส้น ผู้สนใจสามารถรับคูปองและวาดภาพลายเส้น หรือภาพเหมือน ด้วยเทคนิคต่างๆ โดยศิลปินฝีมือเยี่ยมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้สินน้ำใจแก่ศิลปินเพิ่มได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพศิลปิน

unnamed (2)

unnamed (3)

ในแต่ละวันจะมีการแสดงหลากหลายประเภทและรูปแบบจากศิลปิน/คณะการแสดงร่วมสมัย จัดแสดงให้ชมเพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันในการเดินชมตลาดนัดศิลปะ วันละ 3 การแสดง ประกอบด้วยการแสดงสำหรับเด็ก การแสดงหรือดนตรีร่วมสมัย และการแสดงประเภทพื้นบ้านหรือดั้งเดิมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยโบราณให้คงอยู่คู่กับการแสดงร่วมสมัย

unnamed (7)

unnamed (5)  unnamed (8)

นอกจากนี้ ตลาดนัดศิลปะ ยังได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานเครือข่าย ในการนำกิจกรรม ร้านค้าเข้ามารวมแสดงและจัดจำหน่าย อาทิ กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้นำการแสดงทั้งแบบประเพณีและการแสดงร่วมสมัยมาร่วมจัดแสดง และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนำร้านผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมและอาหารมาออกร้าน รวมถึงนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ให้ความอนุเคราะห์ทางเท้าหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดงาน Art Market ให้ยาวออกไปและมีความยิ่งใหญ่ขึ้น

กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ต้องการใช้เวลาว่างร่วมกันของครอบครัวให้เกิดประโยชน์ หรือต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มาร่วมกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) เพื่อชมงานศิลปะ ร่วมวาดภาพเหมือน ชมการแสดงและดนตรีที่จะช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ หัดทำผลงานศิลปะประดิษฐ์เพื่อการผ่อนคลายและเป็นของที่ระลึกติดมือที่ทำเองกลับบ้านฟรี  และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีใจรักงานศิลปะมาเลือกชมเลือกซื้อผลงานศิลปะ หนังสือ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยคนไทย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนศิลปินและผู้ประกอบการชาวไทยให้มีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจ