กทม. จับมือ ททท. จัด ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กทม. จับมือ ททท. จัด ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม

กทม. ร่วมกับ ททท. จัด ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานอรทัย ถนนลูกหลวง ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” ในวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ และอีก 3 ครั้ง ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม และวันที่ 7-8 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

กทม. จับมือ ททท. จัดตลาดน้ำ คลองผดุงกรุงเกษม

ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม

กทม. ร่วมกับ ททท. และหลายหน่วยงาน จัด ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานอรทัย ถนนลูกหลวง ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ จำนวน 4 ครั้ง รวม 10 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ในวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ และอีก 3 ครั้ง ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม และวันที่ 7-8 มีนาคม

ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ของ กทม. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม จัด ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานอรทัย ถนนลูกหลวง ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ จำนวน 4 ครั้ง รวม 10 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. โดยกำหนดจัดงานครั้งแรกในวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ และอีก 3 ครั้ง จัดในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม และวันที่ 7-8 มีนาคม ซึ่งในระหว่างเวลาจัดตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษมจะเปิดการจราจรโดยรอบตามปกติ ไม่มีการปิดถนน

ตลาดน้ำวิถีไทย

ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม จัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดน้ำและตลาดบกฝั่งทางเท้าถนนกรุงเกษม (ด้านริมคลอง) และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนาน การละเล่นท้องถิ่น นิทรรศการ และเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “วิถีไทยกับสายน้ำ” การสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวทางเรือชมคลองผดุงกรุงเกษมย่านเทเวศน์-หัวลำโพง ซึ่ง กทม. จัดเรือท่องเที่ยวขนาดนั่งได้ 40 คน ไว้บริการในคลองผดุงกรุงเกษม ให้บริการวันละ 2 เที่ยว เวลา 16.00 น. และ 17.00 น.

 

ขอบคุณที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย