ททท. จัดประกวดคลิปออนไลน์ ในหัวข้อ Discover Thainess

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท. จัดประกวดคลิปออนไลน์ ในหัวข้อ Discover Thainess

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออนไลน์ “One and Only” ภายใต้โครงการ “Discover Thainess” ส่งเสริม ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 เปิดให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นไทย (Thainess) ผ่านช่องทางออนไลน์ www.tourismthailand.org/discoverthainess โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลพิเศษ

ททท. จัดประกวดคลิปออนไลน์ ในหัวข้อ Discover Thainess

TAT - One and Only

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “One and Only” ภายใต้โครงการ Discover Thainess ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 สร้างกระแสการรับรู้ความเป็นไทยที่นำเสนอในหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารไทย มวยไทย เพลงไทย อัธยาศัยไมตรีของไทย เป็นต้น ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางและเชื่อมโยงกับกิจกรรมออฟไลน์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยจัดกิจกรรมออนไลน์ “One and Only” เปิดให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นไทย (Thainess) เช่น การไหว้ รำไทย ทำอาหารไทย ร้อยพวงมาลัย เป็นต้น

โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 3 คน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและสัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ “หนึ่งเดียว” และ “ครั้งเดียว” ในการเดินทางมาร่วมทำภารกิจในเมืองไทย เช่น การเรียนมวยไทยกับบัวขาว การทำอาหารไทย การร้อยพวงมาลัย การรำไทย การฝึกพูดภาษาไทย ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลพิเศษเพียงหนึ่งเดียวสำหรับกิจกรรมออนไลน์ “One and Only” ผ่านช่องทางออนไลน์ www.tourismthailand.org/discoverthainess

รายละเอียดของกิจกรรมออนไลน์  “One and Only” มีดังนี้

สำหรับชาวต่างประเทศ เปิดรับสมัครและอัปโหลดคลิปวิดีโอ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ประกาศผลวันที่ 7 กันยายน 2558

ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับ จะได้รับรางวัลชุดจำลองเรือสุพรรณหงส์ ชุดจำลองหัวโขนหนุมาน และชุดจำลองหัวโขนพระนารายณ์ ตามลำดับ ทุกชิ้นเป็นงานฝีมือชิ้นเอกจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นอกจากนี้ ทุกอันดับจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับจากประเทศต้นทาง-กรุงเทพฯ และที่พักในเมืองไทย

สำหรับชาวไทย เปิดรับสมัครและอัปโหลดคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชน (ทีมละ 2 คน) และประเภทนักศึกษา (ทีมละ 4 คน) ประกาศผลวันที่ 7 กันยายน 2558

รางวัลประเภทประชาชน (ทีมละ 2 คน) มี 2 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 บัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินในประเทศไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต พร้อมบัตรที่พักจังหวัดภูเก็ต และเงินสด 100,000 บาท และอันดับ 2 บัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินในประเทศไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย พร้อมบัตรที่พักจังหวัดเชียงราย และเงินสด 50,000 บาท

รางวัลประเภทนักศึกษา (ทีมละ 4 คน) มี 2 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 บัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินในประเทศไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมบัตรที่พักจังหวัดเชียงใหม่ และเงินสด 100,000 บาท และอันดับ 2 บัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินในประเทศไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ พร้อมบัตรที่พักจังหวัดกระบี่ และเงินสด 50,000 บาท

 

ที่มา : thai.tourismthailand.org/