ททท. จัดทำเว็บไซต์ fotofest ให้โหลดภาพไปเผยแพร่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท. จัดทำเว็บไซต์ fotofest ให้โหลดภาพไปเผยแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำเว็บไซต์ fotofest.tourismthailand.org มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เปิดให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดภาพเพื่อนำไปใช้ และอัปโหลดภาพของตัวเองเพื่อแบ่งปันให้บุคคลอื่น

ททท. จัดทำเว็บไซต์ fotofest.tourismthailand.org
ให้ดาวน์โหลดภาพไปใช้เผยแพร่

ททท. จัดทำเว็บไซต์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยงานข้อมูลกิจกรรม กองส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีต่าง ๆ ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลภาพ fotofest.tourismthailand.org ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าว ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดภาพเพื่อนำไปใช้ และอัปโหลดภาพของตัวเองเพื่อแบ่งปันให้บุคคลอื่น

เว็บไซต์แบ่งประเภทภาพออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประเภทดนตรีและศิลปะ ประเภทกีฬาและนันทนาการ และอื่น ๆ ปัจจุบันมีฐานข้อมูลภาพประมาณ 3,000 ภาพ

fotofest.tourismthailand.org

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์และสมัครสมาชิก เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้ที่  … http://fotofest.tourismthailand.org

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย