ชวนเที่ยว “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่” จ.แพร่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชวนเที่ยว “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่” จ.แพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ วัดเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ชวนเที่ยว “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่” จ.แพร่

“ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่"

งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 6 โดยจัดในวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ วัดเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเด่นชัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2558” ประกอบด้วยพิธีทำบุญสะเดาะนพเคราะห์ตุงชะตาแบบล้านนา พิธีเจริญชัยมงคลคาถา การแสดงจำลองพิธีรับเสด็จรัชกาลที่ 6 ของเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวเด่นชัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านและสถานศึกษา การแสดงวิถีไทยชาวเด่นชัยในอดีต “กาดมะเก่า” การแสดงวิถีไทยชาวเด่นชัยในปัจจุบัน “ของดีเด่นชัย” นิทรรศการภูมิหลังประวัติศาสตร์วัดเด่นชัย และพระเจ้าแสนแซ่ ซอพื้นเมือง และมหรสพสมโภชทุกคืน

งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่

สำหรับไฮไลต์ของงานในครั้งนี้คือ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วยขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขบวนช้าง ขบวนแห่นมัสการพระคู่เมือง “พระเจ้าแสนแซ่” ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแสนแซ่ ขบวนแห่เครื่องถวายสักการะพระเจ้าแสนแซ่ ขบวนพุทธบูชาสี่แผ่นดิน “จีน พม่า ลาว ไทย” ขบวนสามล้อบุพชาติ และขบวนศรัทธาธรรม

งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่

 

ที่มา : thai.tourismthailand.org