ไทยแอร์เอเชีย ลงนามข้อตกลงการซ่อมอากาศยาน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ไทยแอร์เอเชีย ลงนามข้อตกลงการซ่อมอากาศยาน

ไทยแอร์เอเชีย ลงนามข้อตกลงการซ่อมอากาศยาน
ร่วมกับ บจ. อุตสาหกรรมการบิน(TAI)

ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงการซ่อมอากาศยาน(MOU) โดยมี (คนที่ 2 จากซ้าย) นางภัทรา บุศราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (คนที่ 3 จากซ้าย) นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย (คนที่ 4 จากซ้าย) พล.อ.ท ประกิต ศุกณสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เเละ (คนที่ 5 จากซ้าย) พล.อ.ต.หญิง ลาวัลย์ ปัทมินทร์ ผู้อำนวยการเเผนกการเงินเเละบัญชี บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมลงนาม ณ สำนักงานแอร์เอเชีย อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 เมษายนนี้

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงการซ่อมอากาศยานดังกล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2563 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ให้ความไว้วางใจให้ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เป็นผู้ดูแลการซ่อมอากาศยานทั้งหมดของสายการบิน ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา