ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ๒๕๕๘

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ๒๕๕๘

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ๒๕๕๘

"วิสาขบูชา พุทธบารมี"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และบริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมนิทรรศการ “อริยสัจ ๔ ความจริงอันยิ่งใหญ่”

สำหรับกิจกรรมธรรมที่จัดขึ้นตลอดกว่า ๓๐ วันนี้ ประกอบด้วย การสักการเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมสร้างทานบารมี กิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมสัการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ (ประเทศอินเดีย ศรีลงกา พม่า และประเทศไทย) การนั่งสมาธิ เป็นต้น ชมนิทรรศการ “อริยสัจ ๔ ความจริงอันยิ่งใหญ่” ร่วมสะสมบุญบารมีกับกิจกรรมบุญ “พิธีกวนข้าวมธุปายาส” (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น.) และ “พิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส” (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) เจริญสติและเดินจงกรม ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น.      ที่พลาดไม่ได้กับธรรมบรรยายจากเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทย และอีกหลายกิจกรรมบุญอันเป็นกุศล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๓ ๑๐๐๐, ๐ ๔๔๒๓ ๑๔๙๓, www.themallkorat.com  และwww.facebook.com/Wisakhakorat

 

ที่มา : thai.tourismthailand.org