Global Wellness Day Thailand 2015 สุขภาวะดีวิถีไทย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Global Wellness Day Thailand 2015 สุขภาวะดีวิถีไทย

Global Wellness Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัคร ที่มีเป้าหมายในการอุทิศตนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Global Wellness Day อาจเป็น 1 วัน ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายคนไปตลอดชีวิต โดยภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคน ซึ่งข้อมูลสุขภาพเหล่านี้จะสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกทุกคนได้ทั้งครอบครัว กิจกรรมนี้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่ประเทศตุรกี ปี ค.ศ. 2012 และนับเป็นครั้งแรกที่ Global Wellness Day ได้ขยายตัวมาสู่ประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของกว่า 30 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดงาน โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี

Global Wellness Day Thailand 2015 สุขภาวะดีวิถีไทย

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

สุขภาวะดีวิถีไทย

Global Wellness Day Thailand เป็นกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประกอบไปด้วย งานสัมมนา 3 หัวข้อและเวิร์คช็อป 4 กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีงานออกบูธ  ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพไว้มากมายให้ได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย จากการให้คำแนะนำในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกกำลังกายที่ถูกวิธี การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นวันที่จะสนับสนุนสังคมไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระดับโลก ร่วมกันแบ่งปันความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับเด็กๆ อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกท่านที่มาร่วมงานตื่นตาตื่นใจและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน อาทิ พืชผักผลไม้อินทรีย์ที่นำมารวบรวมไว้ในงาน ดนตรีบำบัดเพื่อผ่อนคลาย การนวดเด็กเล็ก ตัวอย่างบ้านและสวนที่ร่มรื่นน่าอยู่ รวมไปถึงฤาษีดัดตน

โดยมีวิทยากรและแขกรับเชิญมาร่วมงานมากมาย อาทิเช่น คุณวรัตดา ภัทโรดม – CEO บริษัท Amity Consulting จำกัด, ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ – คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต, คุณนคร ลิมปคุปตถาวร  เจ้าของฉายา ‘The Veggie Prince’ และการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของคนในครอบครัว โดยคุณศิริชัย เลิศศิริ – กรรมการผู้จัดการบริษัท มัลติกรีน จำกัด เป็นต้น

Belgin Aksoy ผู้ก่อตั้งกิจกรรม Global Wellness Day กล่าวว่า “เราทุกคนต้องการที่จะมีสุขภาพแข็งแรง ดูดี และมีชีวิตที่ดีทั้งจากภายในและภายนอก”  “ซึ่งในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีนั้นเป็นความใฝ่ฝันของคนทั่วทุกมุมโลก”

Global Wellness Day Thailand พร้อมที่จะมอบความรู้และความสนุกสนานให้กับทุกคนในครอบครัว และนับเป็นโอกาสพิเศษที่จะชะลอพฤติกรรมไม่ดีต่างๆ และหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต เพียงแค่มานั่งฟังประสบการณ์และการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ  เดินดูกิจกรรมภายในงาน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดเตรียมไว้ (โปรดสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมและการฝึกอบรม) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2168-7094

สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  ตั้งแต่  09.00 – 16.30 น.