มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมก็มีกิจกรรมประจำเดือน สำหรับประชาชนทั่วไป และในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นไฮไลท์สำหรับคนรักสุขภาพ กับ มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-19.00 น. แล้วพบกันนะครับ คนรักสุขภาพทุกท่าน

มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน

วันที่ 7-12   ก.ค. 58  อารยธรรมแผนไทย ก้าวไกลสู่โลก
วันที่ 13-19 ก.ค. 58  ชุมชนไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์
วันที่ 20-26 ก.ค. 58  วิถีไทย วิถีสุขภาพ

 

ขอขอบคุณ : TAT Bangkok