มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna 

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559

ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย)

 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย อาเซียน 2015 ดอกไม้
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน จ.เชียงราย

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559.ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชมมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ ในสวนเทิดพระเกียรติฯ อุทยานกล้วยไม้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตล้านนาและไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์

ดอกไม้ เชียงราย งานไม้ดอก 2015
ดอกไม้บานสวยงาม รอทุกท่านมาเที่ยวแล้ว
เที่ยวเชียงราย
ดอกไม้สีเหลือง แดง ตัดกัน สวยจัง

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศ มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏานมาประดิษฐานภายในบริเวณงาน ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนบุปผชาติทางน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอาเซียน ณ ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน การแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โคมไฟแฟนซีหลากสีสัน การแสดงพลุที่ตระการตา และน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ไซคาเมน เป็นต้น อุทยานกล้วยไม้ที่จัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

ชมดอกไม้ เชียงราย 2558
ดอกลิลลี่สีชมพูเข้ม สวยมาก
chiangrai asean flower festival 2015
มาเที่ยวกันเยอะๆนะจ๊ะ

พิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก โดยมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง บนเวทีกลางแม่น้ำกก อันยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย

อุโมงค์ต้นไม้ ไฟสวย เชียงราย 2015
อุโมงค์ประดับไฟหลากสี
ททท เชียงราย ชมสวนดอกไม้ หนาว
ไฟหลากสีสวยงามมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยง การท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและอาเซียน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานนับล้านคน โดยจากกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างน่าสนใจในปีนี้ ทำให้คาดว่าจะมีจำนวนเม็ดเงินหมุนเวียนและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน.จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna  ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559  ณ  สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

map
แผนที่ท่องเที่ยว จ.เชียงราย

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบ (Credit)
– งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– www.facebook.com/chiangraiaseanflowersfestival2014/