นั่งรถ ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด เนื่องในวัน วิสาขบูชา 2559

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นั่งรถ ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด เนื่องในวัน วิสาขบูชา 2559

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ในปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559

นั่งรถ ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด เนื่องใน วันวิสาขบูชา 2559

13226807_1074550115949279_5098557926207627460_n

ทั้งนี้ ทางกรมศาสนาได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ฟรี! ให้กับประชาชนที่สนใจ โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ฟรี! กับ รถเมล์ ขสมก

19-5-2559 18-08-061. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สถานที่ตั้ง : ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย เขตพระนคร

2. วัดอรุณราชวราราม
สถานที่ตั้ง : ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่

3. วัดราชโอรสาราม
สถานที่ตั้ง : ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 

4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๒ ถนนสราญรมณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สถานที่ตั้ง ซ. ๖๙ ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

6. วัดบวรนิเวศวิหาร
สถานที่ตั้ง : ถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 

7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สถานที่ตั้ง : ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร

8. วัดสุทัศนเทพวราราม
สถานที่ตั้ง : บริเวณเสาชิงช้า แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 

9. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๙๙๙ ถนนพระราม ๙ ซอย ๑๙ เขตห้วยขวาง 

การเดินทางทั้ง 9 วัดนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือฝั่งพระนคร และ ฝั่งธนบุรี 
โดยมีจุดเริ่มต้นที่ท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก.

รถให้บริการเวลา 8.30 – 16.30 น. รถมาทุกๆ 30 นาที
เที่ยวสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 16.00 น. ฟรี…ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

– เส้นทางฝั่งพระนคร มีเส้นทางดังนี้
1. สนามหลวง
2. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3. วัดสุทัศน์เทพวราราม
4. วัดบวรนิเวศวิหาร
5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
6. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
กลับเส้นทางเดิม (เที่ยวกลับจอดอนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งเกาะราชวิถี)

– เส้นทางฝั่งธนบุรี
1. สนามหลวง
2. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4. วัดอรุณราชวราราม
5. วัดราชโอรสาราม
กลับเส้นทางเดิม

ไหว้พระ 9 วัด ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มบุญ…สุขใจ ฟรี!

19-5-2559 19-03-36

จุดที่ 1 วัดราชสิงขร มีคติว่า “สักการะ สมปรารถนา”

จุดที่ 2 วัดวรจรรยาวาส มีคติว่า “แผนไทยโบราณ วิจิตรงดงามแห่งศิลปะ”

จุดที่ 3 วัดยานนาวา มีคติว่า “การค้าขาย การฑูต เจริญรุ่งเรือง”

จุดที่ 4 วัดกัลยาณมิตร มีคติว่า “เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีการค้าขายรุ่งเรือง

จุดที่ 5 วัดอรุณราชวราราม มีคติว่า “ชีวิตราบรื่น ร่มเย็น รุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”

จุดที่ 6 วัดระฆังโฆสิตาราม มีคติว่า “ชื่อเสียงโด่งดังดุจเสียงระฆัง คนนิยมชมชอบ”

จุดที่ 7 วัดคฤหบดี มีคติว่า สักการะ ดับทุกข์ร้อน เป็นสุข

จุดที่ 8 วัดเทวราชกุญชร มีคติว่า มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง การงานก้าวหน้า

จุดที่ 9 วัดราชาธิวาสวิหาร มีคติว่า “มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา

เดินทางโดยเรือของบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เรือมี 6 ลำ สามารถเริ่มได้ทั้งวัดราชาธิวาส หรือวัดราชสิงขร
ฟรี…ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

13177145_1073862472684710_9058023939773404683_n

ขอบคุณข้อมูล และ รูปภาพจาก
– กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-8811 ถึง 16
หมายเลขโทรสาร 0-2422-8813

รถเมล์ไทย.คอม Rotmaethai.com