สงกรานต์ จังหวัดตาก 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ จังหวัดตาก 2557

ประเพณีสงกรานต์และชมแข่งขันมวยคาดเชือกไทย-พม่า

สงกรานต์ จังหวัดตาก 2557

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด ขอเชิญร่วม ประเพณีสงกรานต์และชมแข่งขันมวยคาดเชือกไทย-พม่า” ระหว่างวันที่ วันที่ 13-15 เมษายน 2557 ณ ตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันมวยคาดเชือกนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการประกวดนางสงกรานต์ไทย-พม่า, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, งานแสดงสินค้า OTOP และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-พม่า และการจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกันของทั้ง 2 ประเทศ

ทั้ง นี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก หรือ อบจ.ตาก โทรศัพท์ 0 5551 2442, 0 5551 4341-3