เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอกุมภวาปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลตำบลเชียงแหวกำหนดจัดงาน “เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2553” ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ณ บริเวณวัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี

 

เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี

กำหนดการจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน  หนองหานกุมภวาปี  ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ : ๑๕ – ๑๗  มกราคม ๒๕๕๓
สถานที่ : วัดบ้านเดียม  หมู่ที่  ๕  ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. –  พิธีเปิดงาน  เสร็จแล้วประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมล่องเรือชมทะเลบัวแดงและธรรมชาติของหนองหาน
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. –  การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
 – การแข่งขันพายเรือเก็บสายบัว (โดยเขยต่างชาติและภรรยาชาวไทย)
 – การแข่งขันตำไหลบัว (ทีมแม่บ้าน)
 – การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๑)
 – การแข่งขันเต้นแอโรบิก
 – การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง
 – การประกวดร้านนิทรรศการ
 – การประกวดเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
เวลา  ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. – การแข่งขันชกมวยไทย
 – การจัดพาแลงสมานฉันท์
 – การแสดงดนตรีโปงลาง (โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร)
 – การประกวดธิดาบัวแดง
 – การสาธิตโคมสาย

 

วันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๓
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐  –  การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
 – การแข่งขันจับหมู
 – การแข่งขันจับปลาไหล
 – การแข่งขันปีนหลักจับธง
 – การประกวดหมอลำกลอน
 – การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๒)
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. – การแข่งขันชกมวยไทย
 – การแสดงดนตรีลูกทุ่ง (โรงเรียนกุมภวาปี)
 – การสาธิตเพลงกล่อมลูก
 – การประกวดแต่งกายแฟนซีบัวแดง

 

วันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๓
เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น. – การประกวดดีดพิณ  เป่าแคน
 – การแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชิงชนะเลิศ)
 – การแสดงโชว์ของคณะคุณแต๋ว
 – การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้าน
 – ปิดงาน

 

ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
หนองหาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น  ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้แล้ว ธรรมชาติของหนองหาน ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงสร้างความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม บัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดง

 

ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี

 

มารู้จักหนองหาน
หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อหนองหาน  อาจเคยนึกว่าเป็นเพียงหนองน้ำธรรมดา  หนองหาน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง  22,500  ไร่  อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอกุมภวาปี  มีลำห้วยไหลลงสู่หนองหาน  6  สาย  และหนองหานยังเป็นต้นกำเนิดสำคัญของลำน้ำปาวไหลผ่านอำเภอกุมภวาปีไปทางทิศใต้แล้วผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เลยไปลงแม่น้ำชี  ปัจจุบันหนองหานได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่  โดยมีการทำคันดิน  ขนาดกว้าง 10  เมตร  ยาว  80  กิโลเมตร ล้อมรอบหนองหานและสร้างฝายกั้นลำปาว  บริเวณบ้านท่าม่วง  ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี แต่หนองหานยังคงความยิ่งใหญ่จนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี โทร.  0 4233 4446
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงแหว โทร. 0 4223 6022 และ
ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7  ในเวลาราชการ

 

ที่มา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://udon.nfe.go.th/kumpawapee/