ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

  
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2553
สถานที่ บริเวณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

   
กิจกรรม
     ประเพณีขึ้นดอยขะม้อเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ การฟ้อนถวายพระธาตุฯ การแข่งกลองยาว และสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

 
สอบถามเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานเชียงใหม่
โทร 0 5324 8604 , 0 5324 8607
www.tatchmai@tat.or.th

 
ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-7393.html