ปั่นสบาย ๆ สไตล์กรุงเก่า

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ปั่นสบาย ๆ สไตล์กรุงเก่า

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับชมรมจักรยานผักไห่เพื่อสุขภาพได้จัดโครงการรักษ์อยุธยา “ ปั่นสบาย ๆ สไตล์กรุงเก่า ”  ในวันเสาร์ที่ 17  กรกฎาคม  2553  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรณรงค์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า  รักษาสิ่งแวดล้อม  โดยลดการใช้พลังงานเน้นการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน

     นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่อง เที่ยว  มีทรัพยากรที่หลากหลายแล ะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หลายด้าน  จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ด้วยเหตุนี้ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดโครงการรักษ์อยุธยาขึ้น  โดยเน้นกิจกรรมการปั่นจักรยานในแนวคิด Green  Tourism  ซึ่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนี้จะส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต  และเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกหวงแหนในประวัติศาสตร์ชาติ ไทยมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1650&NEWS=1