งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีองครักษ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีองครักษ์

 

งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีองครักษ์


     ชวนมาชมไม้ดอก  เลือกไม้ดัด  คัดไม้ล้อม  เลือกซื้อไปจัดสวน  และเป็นของฝากจากนครนายกตลอดแนวถนนที่ขนานไปกับคลอง 15 ยาวกว่า  8 กิโลเมตรของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับถูกจับจองจากชาวสวนดอกไม้ที่จัดวางพรรณไม้หลากสีสันนานาชนิดที่สวยงามชื่นตาชื่นใจ ปัจจุบันหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง  15  จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  แหล่งช็อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางก่อนเข้านครนายก หรือก่อนเดินทางกลับบ้าน

     จุดเด่นของหมู่บ้าน ไม้ดอกไม้ประดับคลอง  15  แหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้ถัก ไม้ล้อม  และอุปกรณ์ในการจัดสวนในราคาขายส่ง  มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้  ทั่วทุกภาคในประเทศมาซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ  นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้ ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมและเลือกซื้อกลับบ้าน

     นายปรีชา  กมลบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เปิดเผยว่า   เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ถ่ายทอดวิชาการด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต-ผู้ซื้อโดยตรงเพื่อขยายตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม   จังหวัดนครนายก  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอองครักษ์  และชาวสวนผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15   จัด งานมหกรรม ไม้ดอก ไม้ประดับ  และของดีองครักษ์  ในวันที่  22 – 25 กรกฎาคม  2553 ณ  บริเวณปากคลองหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง  15  อำเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก  
 

งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีองครักษ์ งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีองครักษ์ งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ และของดีองครักษ์


ภายในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ  อาทิ
    * ชมการประกวด  เช่น  ชวนชมประเภทโขด  ไม้ดัดประเภทรูปทรงต่าง ๆ  การจัดสวนหย่อม  การจัดสวนถาด
    * เลือกเลือกซื้อพรรณไม้ นานาชนิด  และสินค้า  OTOP  สินค้าชุมชนและท้องถิ่น
    * ชมจุดสาธิตการจัดสวน หย่อม  สวนถาด โดยกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ
    * เยี่ยมชมสวนไม้ ดอกไม้ประดับสาธิต  ผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ  คลอง

     นางอธิชา  โรจนสุวรรณ   ผู้อำนวยการสำนักงาน      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก กล่าวว่า  หมู่บ้านไม้ดอก  ไม้ประดับ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแวะชมแวะซื้อพรรณไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาย่อมเยา เริ่มต้นตั้งแต่ราคาไม่ถึงสิบบาทจนแพงที่สุดถึงเรือนหมื่น  ใช้เวลาสัก  1 ชั่วโมง  หรือหากใครสนใจในพรรณไม้หายาก เช่น  หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ต่าง ๆ ,  ไม้ประจำถิ่น,  พืชใกล้สูญพันธ์  ภายในศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  องครักษ์  (เปิดให้เยี่ยมชมเฉพาะวันและเวลาราชการ)   ก่อนจะเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก แวะเที่ยวเขตทหารน่าเที่ยว “โรงเรียน เตรียมทหาร” และ “โรงเรียนนายร้อย จปร.”  พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนจะมุ่งหน้าไปชมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่สุดของเมืองไทย  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” และ  “เขื่อนขุนด่านปราการชล” หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่สร้างระบบชลประทานให้ประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหรือนอนพักสักคืนที่นครนายก และเดินทางท่องเที่ยวในวันรุ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ 
ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284,   1672  เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  และ  www.tat8.com  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการจัดงาน ฯ ที่  สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์  โทร.0-3739-1295

ที่มา : http://www.tat8.com/thai/news/ny_flower53.html