กิจกรรมเพื่อสุขภาพด้วยการเยียวยารักษาสุขภาพด้วยการทำสมาธิผ่อนคลาย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กิจกรรมเพื่อสุขภาพด้วยการเยียวยารักษาสุขภาพด้วยการทำสมาธิผ่อนคลาย

 

กิจกรรมเพื่อสุขภาพด้วยการเยียวยารักษาสุขภาพด้วยการทำสมาธิผ่อนคลา


     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพด้วยการเยียวยารักษาสุขภาพด้วยการทำสมาธิผ่อนคลาย โดยคณะอาจารย์พระมหาสีไพร  อาภาธโร และคณะศิษย์แพทย์ทางเลือก ณ  ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี

กำหนดการ
วันแรก ( วันที่  3 สิงหาคม  2553 )

09.00 น.    ถึงที่พัก  ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี  
ลงทะเบียน   รับกุญแจที่พัก   นำกระเป๋าเดินทางเข้าที่พัก
10.00 น.    เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้หลักเบื้องต้นของการบำบัดด้วยธรรมชาติ ฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว (ง่ายและน่าสนใจมาก)   ดนตรีบำบัด
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ( อาหารเพื่อสุขภาพ )
13.30 น.    ร่วมกิจกรรมการรักษาสุขภาพด้วยการล้างสารพิษแบบต่างๆ  การจับเส้น  การรักษาแบบจีน เรียนรู้การใช้สมุนไพร  และอาหารธรรมชาติแก้โรคได้
17.30 น.    รับประทานอาหารเย็น ( อาหารเพื่อสุขภาพ )
19.00  น.    ร่วมกิจกรรมล้างมลทินใจ  ด้วยการฝึกปล่อยวาง  สวดมนต์  ภาวนาแผ่เมตตา

วันที่สอง ( วันที่ 4 สิงหาคม 2553 )
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า( อาหารเพื่อสุขภาพ )
08.30 น.    ร่วมฝึกหัดทบทวนกิจกรรมที่เรียนรู้  ฝึกซ้อมปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ดีมีประสิทธิภาพ     ซักถามวิทยากรถึงข้อสงสัยต่างๆในการปฏิบัติ  
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ( อาหารเพื่อสุขภาพ )
13.30 น.    ร่วมกิจกรรม (ต่อ)
17.30 น.    รับประทานอาหารเย็น ( อาหารเพื่อสุขภาพ )

วันที่สาม ( วันที่ 5 สิงหาคม 2553 )
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า( อาหารเพื่อสุขภาพ )
09.00 น.    เก็บสัมภาระ  ออกเดินทางกลับ
                                              ……………………………………………………………………………
หมายเหตุ: ไม่คิดค่าใช้จ่าย   ( รับเพียงเงินบริจาควิทยากร ที่พัก อาหารเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ให้มีต่อเนื่องให้กับท่านอื่นๆต่อไปตามกำลังศรัทธา )

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 08-1973-1213, 08-1330-3260, 08-1867-4967 www.countryhomeresort.com