งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2553

 

งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร


     นายภาณุ  วรมิตร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี  กล่าว ว่า อำเภอบ้านนาสาร ถือเป็นเมืองแห่งผลไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถิ่นกำเนิด  “เงาะโรงเรียน”   ที่ ใครๆต่างยกย่องให้เป็นเจ้าหญิง แห่งผลไม้ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาช้านาน อำเภอบ้านนาสาร  เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ สำคัญ นอกจากเงาะโรงเรียนแล้ว ยังมี สวนสละ มังคุด ส้มโชกุน ลองกอง ฯลฯ  ในฤดูที่พืชพันธุ์ไม้ให้ผลผลิต ออกสู่ตลาด ทางอำเภอบ้านนาสาร จะจัดให้มี “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร”  ขึ้นเป็นประจำทุกปี   เพื่อเป็นการต้อนรับฤดูกาลออกผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะโรงเรียน และเปิดเทศกาลท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะมี แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรแล้วที่สำคัญแล้ว ที่นี่ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย อาทิ น้ำตกดาดฟ้า ,  น้ำตกเหมืองทวด  ,  ถ้ำขมิ้น  (ถ้ำเหม็น)  ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก แหล่งประวัติศาสตร์การต่อสู้ของอดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย   (พคท.)      มีเทือกเขาซึ่งมียอดที่สูงที่ สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นามว่าเขาหนอง ซึ่งสังคมพืชโบราณและเมฆหมอกปกคลุมตลอดปี  รวมทั้งสัตว์ป่า หายากนานาชนิด โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8  สถานที่ซึ่งมีทิวทัศน์และภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นต้น  ทั้งหมด นี้อยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  และสำหรับในปี  พ.ศ.  2553   ทางเทศบาลเมืองนาสาร  ได้ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนของ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน “เทศกาล เงาะ โรงเรียนนาสาร”  ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2553 ณ ริมคลองฉวาง เทศบาลเมืองนาสาร  อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยจัดมีกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้              
–   การประกวดขบวนแห่รถพฤษชาติของชุมชน/ ตำบล และหน่วยงานต่างๆ                
–   การประกวดผลผลิตเงาะโรงเรียน / สวนผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ               
–   การประกวดการจัดกระเช้าผลไม้ , สัตว์เศรษฐกิจ , นกกรงหัวจุก , แข่งขันกินเงาะ               
–   นิทรรศการทางการเกษตร / การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนวัฒกรรมใหม่ๆ               
–   การประกวดธิดาเงาะโรงเรียน และขวัญใจชาวสวน               
–   การจำหน่ายสินค้า OTOP / มหรสพพื้น บ้าน และการแสดงของศิลปิน/ ดารามากมาย               
–   กิจกรรมทางการท่องเที่ยว / แข่งขันจักรยานเสือภูเขา / ทัวร์สวนผลไม้

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เทศบาลเมืองนาสาร  โทร. 0 7734 1021 ต่อ 108  หรือ www.nasancity.com

 

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1598&NEWS=1