เปิดแล้ว ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาวิหารชั่วคราว จ.ศรีสะเกษ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เปิดแล้ว ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาวิหารชั่วคราว จ.ศรีสะเกษ


     อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษเปิดท่องเที่ยวชั่วคราวยก 2 แล้ว เผยไฟเขียวรับประชาชนนักท่องเที่ยวเฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เป็นเวลา 5 เดือน พ.ค.-ก.ย.นี้

 

อุทยาน แห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ


     อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดท่องเที่ยวชั่วคราวยก 2 แล้ว เผยไฟเขียวรับประชาชนนักท่องเที่ยวเฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เป็นเวลา 5 เดือน พ.ค.-ก.ย.นี้ ระบุยังคุมเข้มควบคุมพื้นที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยเหมือนครั้งที่ผ่าน มา

     นายชัยรัตน์ ชยามฤต ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เปิดเผยว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีประกาศเรื่องเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เฉพาะในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ย.2553 นี้อย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.ศรีสะเกษด้วย

     ด้านนายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ จ.ศรีสะเกษ ได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้กองทัพภาคที่ 2 และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พิจารณาเปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว อุทยานแหง่ชาติเขาพระวิหาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้มีประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยว เพื่อชมทะเลป่า ภูผาหมอกที่ผามออีแดงเป็นจำนวนมาก

     ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในระดับพื้นที่จากกรณีที่มีการปิด อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงได้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพภาคที่ 2 และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้พิจารณาเปิดการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอีกครั้งดังกล่าว โดยเปิดให้มีการท่องเที่ยวแบบชั่วในช่วงเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ย. นี้ รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน

     ทั้งนี้ การดำเนินการเปิดการท่องเที่ยวดังกล่าว จ.ศรีสะเกษ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่และการอำนวยความ สะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจะมียุวชนมัคคุเทศก์ คอยช่วยอำนวยความสะดวก และให้บริการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย เหมือนเช่นการเปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=5789