Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย

 
Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย

 

สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย

 
     การแสดงลิเก เป็นการแสดงพื้นบ้านแต่โบราณ ที่ถูกสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่เราสามารถหาชมได้ แต่เนื่องจากสื่อต่างๆ มีมากขึ้นจึงทำให้การแสดงละครลิเกเริ่มลดน้อยถอยลง ผู้ชมหันไปให้ความสนใจกับสื่ออื่นมากขึ้น
 
     ทางผู้จัดจึงได้เล็งเห็นถึงความงามของวัฒนธรรมทางการแสดงที่สวยอย่างลิเก จึงได้หยิบยกวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร จัดทำในรูปแบบ ลิเกร่วมสมัย โดยการนำสื่อทางตะวันตกและตะวันออกเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบ ของลิเกดั้งเดิม
 
     จุดมุ่งหมายของงานชิ้นนี้ เพื่อรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ และซาบซึ้งในการใช้ภาษาที่สละสลวยผ่าน บทกลอนของสุนทรภู่ ในขณะเดียวกัน นักแสดงยังได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เข้าถึงตัวละครทุกตัวผ่านบทกวี และสามารถนำเสนอด้วยความรู้สึกที่เป็นจริง ดั่งตัวละครอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังเสนอแนวทางเลือกรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยและสากล มากยิ่งขึ้น
 
     เปิดแสดงทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ศกนี้ เวลาทุ่มครึ่ง บัตรราคา 1000 , 800 และ 500 บาท (นักเรียน นักศึกษา 150 บาท)
 
จำหน่ายบัตรที่ Totalreservation ทุกสาขา โทร 02 833 5555 www.totalreservation.com 
วิกหัวหิน โทร 032 827815, 032 827817 www.vichuahin.com 
สอบถามข้อมูลที่ ภัทราวดีเธียเตอร์ โทร. 024127287-8 www.patravaditheatre.com
 
ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-7627.html