งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2553

    
งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2553 

  

 งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย จ.เพชรบูรณ์

   
     เทศบาลตำบลพุเตย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตยประจำปี 2553 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสนามหน้า สนง.เทศบาลตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นอีกด้วย  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

 
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553
– ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟประเพณี ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน ถึง 13 ขบวน 9 ชุมชน อาทิ  เทศบาลพุเตย อบต.พุเตย ,อบต.บ่อรัง,อบต.สระประดู่,อบต.ซับสมบูรณ์ 
– ชม  ริ้วขบวนรำ (เซิ้ง) ขบวนรถบั้งไฟ (เอ้บั้งไฟ)  สวยงาม  ขบวนแฟนซี  ( ความคิดสร้างสรรค์ประชาชน )  ที่สวยงาม และ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

 
วันอาทิตย์ที่  16 พฤษภาคม 2553  
– ชมโชว์การจุดบั้งไฟล้าน, บั้งไฟแสน และแข่งขันยิงบั้งไฟสูง  ชิงถ้วยรางวัลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด
รางวัลที่ 1 เงินสด  10,000.-  บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด    7,000.-  บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด    5,000.-  บาท
และรางวัลชมเชย   เงินสด 1,000.-  บาท

 
ชมฟรี!คอนเสิร์ต พี สะเดิด และ กลางคืน ชมคอนเสิร์ต ลูกทุ่งหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์บริเวณหน้า สนง.เทศบาลตำบลพุเตย

 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เทศบาลตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โทร.056-797-650, และ 056-797-678

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย