งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553

    

     จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 4 เมษายน 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

       

001

          

     นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน โดยอาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้เป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมร ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล

       

     นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ “สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตู” โดยสามารถชมพระอาทิตย์ตก ในวันที่ 5-6-7 มีนาคม 2553 เวลา 17.17 น. และชมพระอาทิตย์ขึ้น ในวันที่ 2-3-4 เมษายน 2553 เวลา 06.03 น.

    

     จังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 4 เมษายน 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง/การสาธิตการวาดภาพ(เฉพาะวันที่ 6 มีนาคม 2553), การประกวดวาดภาพ การประกวดรำอัปสรา รับประทานอาหารเย็นแบบโฮปบายดินเนอร์และชมการแสดงแสง สี เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” (วันที่ 2-3 เมษายน 2553), การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา(วันที่ 20 มีนาคม 2553), การแข่งขันรถยนต์แรลลี่ กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์(วันที่ 2 เมษายน 2553), ร่วมย้อนยุคกับตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP ที่จัดทุกเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมีนาคม 2553 นี้

     

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 0 4461 1267
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1957
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4478 2715-6 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  โทร. 0 4451 4447-8 E-mail :
tatsurin@tat.or.th    

    

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย