ททท. แม่ฮ่องสอน เชิญร่วมงานปอยส่างลอง 56

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท. แม่ฮ่องสอน เชิญร่วมงานปอยส่างลอง 56

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสืบสานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไป ชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมๆกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

– วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านหัวเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– วันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– วันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– วันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดกุงแกง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง

ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลอง ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วย  เข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปากสีแดงและสวมถุงเท้าสีขาวถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน จากนั้น “ตะแปส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง

วันที่ ๒ เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่

เป็นวันแห่เครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไตที่วัดต่างๆ

วันที่ ๓  เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่

เป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี