เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 53

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 53


เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 53
วันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2553
ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และสวนเกษตรบ้านซำตารมย์

 

เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 53


ททท. ชวนเที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ-อิ่มท้องในงานเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ

    จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 53” ในวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และสวนเกษตรบ้านซำตารมย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

    นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณทางด้านเหนือ ของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนล่างของจังหวัด เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาเป็นแนวกั้นประเทศระหว่างไทยและกัมพูชา ด้วยสภาพที่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ดินในพื้นที่จึงมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตร   และสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากและมีคุณภาพสูง คนในพื้นที่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูก 5,000 กว่าไร่ สร้างมูลค่าการผลิตให้จังหวัดปีละกว่า 100 ล้านบาท และผลผลิตที่สร้างรายได้และมีชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ คือ เงาะ – ทุเรียน ซึ่งมีการปลูกมากที่สุดใน อ.กันทรลักษ์ ได้แก่ สวนบ้านซำตารมย์และสวนบ้านซำม่วง

     จังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 53” ในวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และสวนเกษตรบ้าน ซำตารมย์ กิจกรรมในงานได้แก่ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ – ทุเรียนและผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลองกอง ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการทางการเกษตรและความรู้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้   การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพืชอื่นๆ การแข่งขันกินเงาะ – ทุเรียน การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ/สัตว์สวยงาม การแข่งขันสาวไหม การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานอีกมากมาย

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival/