1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / 1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์”

 

กรมชลประทาน จัดงาน  “1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระครบ 10 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2552   ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

วันนี้ (25 พ.ย. 52) ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” โดยมี นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารกรมชลประทาน เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

 

image

 

ตลอดระยะเวลา 10  ปีที่ผ่านมา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ขึ้นมา เมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2537 ต่อมากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2542 มีลักษณะเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เก็บกักน้ำได้สูงสุด 960 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 3 โครงการ คือ โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม-แก่งคอย โครงการสูบน้ำแก่งคอยบ้านหมอ โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม และโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัด ลพบุรี ในเขต 3 อำเภอ  ที่สำคัญยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีด้วย

 

image

 

นอกจากนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศน์ในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และอีกหลายๆคุณประโยชน์นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีการเพิ่มของพันธุ์ปลาที่มากขึ้นกว่าเดิมถึง 100 ชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี ด้วยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้และ เศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี จะมีมากขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

image

 

สำหรับการจัดงาน “1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง  3 วัน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการแสดงประวัติและความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ การเสวนาเรื่อง “บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” การแสดงจินตลีลาประกอบวีดิทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีลูกทุ่งชื่อดัง อาทิ กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ การจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองมากมายในราคาย่อมเยา การจัดงานในครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

 

image

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก:

http://www.hamanan.com/tour/lopburi/pasak.html
http://www.vkintertour.com/Data/Unseen/Unseen074.html
http://picpost.mthai.com/view_picpost.php?cate_id=29&post_id=412322