งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เที่ยวลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เที่ยวลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 33 นุ่งผ้าไทยไปเดินเที่ยววัง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 33 นุ่งผ้าไทยไปเดินเที่ยววัง

นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ผ้าไทย ไปเดินเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเขตโบราณสถานใกล้เคียง จังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 33 นุ่งผ้าไทยไปเดินเที่ยววัง

กลับมาอีกครั้งกับ “งานแผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 10 พื้นที่ ได้แก่

1. พระนารายณ์ราชนิเวศน์
2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์
3. สวนราชานุสรณ์ เทวสถานปรางค์แขก
4. บ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์)
5. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
6. วัดปืน
7. บันได 51 ขั้น
8. วัดเชิงท่า
9. วัดกวิศราราม

สำหรับรูปแบบการจัดงานจะเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการแสดงมหรสพทางด้านศิลปวัฒนธรรม, การแสดงแสงเสียง, การแสดงทางประวัติศาสตร์, งานราตรีวังนารายณ์, การแสดงวิถีชีวิตไทย, การประดับตกแต่งโบราณสถานอย่างสวยงาม, มีตลาดย้อนยุค ที่ใช้เบี้ย พดด้วง แทนเงินสด ในการซื้อสินค้า และนิทรรศต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096-7