ลุ้นปี 54 ญี่ปุ่นเที่ยวไทย โตจี้ ททท. ดูแลตลาดไมซ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ลุ้นปี 54 ญี่ปุ่นเที่ยวไทย โตจี้ ททท. ดูแลตลาดไมซ์

แนวโน้มปีหน้าตลาดญี่ปุ่นยังขึ้นกับสถาน การณ์การเมืองเป็นตัวแปรหลัก หากไร้ความรุนแรง เชื่อโตก้าว กระโดด 1.4 ล้านราย ชี้ตลาดกลุ่มสัมมนายังซบ ขอ ททท.เร่งประชาสัมพันธ์

ลุ้นปี 54 ญี่ปุ่นเที่ยวไทย โตจี้ ททท. ดูแลตลาดไมซ์

ลุ้นปี 54 ญี่ปุ่นเที่ยวไทย โตจี้ ททท. ดูแลตลาดไมซ์

นายเอนก ศรีชีวะชาติ นายกสมาคมส่งเสริมการท่อง เที่ยวไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า สถานการณ์นักท่องเที่ยวชาว ญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาไทยใน ปี 54 นั้นยังคงขึ้นอยู่กับสถาน การณ์ทางการเมืองภายในประเทศว่ามีความสงบหรือไม่ หากไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ส่งผลรุนแรงจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะเติบโตขึ้น 10% หรือมีจำนวน 1.4 ล้านราย จากปีนี้ที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1.2 ล้านราย

ทั้งนี้  จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นประ กอบกับการแจ้งเตือนนักท่อง เที่ยวที่จะเดินทางมาไทยของ สถานทูตญี่ปุ่น  ได้ทำให้จำ นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประชุมและสัมมนากลุ่มใหญ่ยังชะลอการเดินทางมาไทย  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังเป็นกลุ่มที่เดินทางด้วยตนเอง  ดังนั้น มองว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวในปีนี้หากจะลดลงก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่เกิน  5%  หรือถ้าเพิ่มขึ้นก็ไม่น่าจะเกิน 5% เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี  ต้องการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย หรือ ททท.เร่งประชาสัม พันธ์ที่ญี่ปุ่นโดยการไปติดป้าย  บิลบอร์ดในบริเวณที่มีรถไฟวิ่งรอบเมืองน่าจะดีกว่า  ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลับ มาได้เร็ว เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง  อีกทั้งการใช้งบประมาณก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวี

ด้านนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมผู้ประกอบการสัมพันธ์ไทย-จีน  กล่าวว่า  สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยในปีนี้จะมีประมาณ 1 ล้านคน เติบโต 10-15% เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปี 2554 ถ้าหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง  คาดว่าตลาดจีนจะมาไทย 1.3 ล้านคน

ลุ้นปี 54 ญี่ปุ่นเที่ยวไทย โตจี้ ททท. ดูแลตลาดไมซ์