กทม.ชวนชมไฟปีใหม่ย่านราชประสงค์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กทม.ชวนชมไฟปีใหม่ย่านราชประสงค์

กทม.ชวนชมไฟปีใหม่ย่านราชประสงค์

 

image

 

       กรุงเทพมหานคร จัดประดับตกแต่งไฟฟ้าย่านราชประสงค์ต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 ตั้งเป้าประชาสัมพันธ์ย่านชอปปิ้งสำคัญของกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม
      
       นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ย่านราชประสงค์เป็นย่านชอปปิ้งที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นย่านที่มีโรงแรมและศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยตั้งอยู่ จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าและพักค้างอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาเฉลิมฉลองและร่วมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เป็นประจำทุก ๆ ปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าย่านราชประสงค์ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้มีความสวยงาม ด้วยการประดับตกแต่งไฟหลากสีและหลายรูปแบบ รวมทั้งเพื่อส่งความสุขให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาของเทศกาลปีใหม่ อันจะส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
      
       การจัดโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าย่านราชประสงค์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ย่านชอปปิ้งสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนย่านชอปปิ้งสำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในย่านชอปปิ้งของกรุงเทพมหานครและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
      
       สำหรับโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าย่านราชประสงค์ จะตกแต่งประดับไฟพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่สี่แยกชิดลมไปจนถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ด้วยไฟฟ้าให้มีความสวยงาม โดยเปิดไฟฟ้าระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554 มีกำหนดเปิดไฟตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.