ไทยรบเขมร ทำท่องเที่ยวสูญรายได้ 100 ล้าน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ไทยรบเขมร ทำท่องเที่ยวสูญรายได้ 100 ล้าน

ผวาสงครามชายแดนไทย – เขมร ทำท่องเที่ยวสูญรายได้ 100 ล้าน

 

นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของททท.กล่าวว่า เหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้นชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยเพียงเล็กน้อย จากการรายงานของ ททท.สำนักงานจังหวัดสุรินทร์พบว่า อัตราเข้าพักเฉลี่ยช่วง 4-7 กุมภาพันธ์อยู่ที่ 50% บุรีรัมย์ 30% เท่ากับช่วงเดียวกันของปี 2552 โดยนักท่องเที่ยวบางส่วนเลี่ยงที่จะไปยังจุดเสี่ยงแล้วหันไปเที่ยวลาวมากขึ้น

 

image

 

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม ไทยบริการท่องเที่ยวกล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะทำให้บริษัททัวร์ในไทยและกัมพูชาสูญเสียรายได้ประมาณ 100 ล้านบาท แบ่งเป็น กัมพูชา 70 ล้านบาท ไทย 30 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปกัมพูชาประมาณ 300,000 คน (ไม่รวมการเดินทางไปเล่นการพนัน) และนักท่องเที่ยวกัมพูชามาไทยประมาณ 100,000 คน

 

นายอภิชาติ สังฆอารี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้เพื่อที่จะกำหนด วางแผนงาน และวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยและคู่แข่ง ที่มีทิศทางการแข่งขันสูงขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้มีการหารือในเรื่องถึงจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งและของไทย ก่อนที่จะนำมาเปรียบเทียบและวางกรอบการดำเนินงานปี 2555 เพื่อที่จะนำมาวางแผนอีกครั้งว่าไทยควรจะนำเสนอจุดแข็งจุดใดที่จะสามารถสู้คู่แข่งได้

 

นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ ในรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เน้นทำตลาดด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ ส่งเสริมการสร้างจริยธรรมในการดูแลนักท่องเที่ยว ดึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้เร่งศึกษาทำความเข้าใจสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อดึงจุดเด่นมาเสนอขาย และสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในพื้นที่

 

อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรกำหนดนโยบายการทำงานให้เป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมายังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ถ้ามีการเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนนโยบาย เรื่องนี้ควรให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ดูแลและสานงานต่อ และควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ แยกไปรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะจะบริหารงานง่ายกว่า และสามารถปรสานงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆได้มากขึ้น

 

*******************************************************************************************