วันเดียวเที่ยวเมืองนนท์กับ 3 เส้นทางการท่องเที่ยว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / วันเดียวเที่ยวเมืองนนท์กับ 3 เส้นทางการท่องเที่ยว

โครงการวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์กับ 3 เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

 

3 เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี รับรองความประทับใจตลอดระยะเวลาการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้ ความงดงามของจิตรกรรมภายในวัดวาอารามเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และส่งท้ายด้วยการเก็บภาพบรรยากาศ รวมถึง เลือกซื้อสินค้า อาหารอร่อย พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำภายในตลาดน้ำอีกด้วย

 

เกาะเกร็ด

“เกาะเกร็ด” หนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองนนท์

 

โครงการวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ กำหนดจัดขึ้น 3 เส้นทางด้วยกัน

 

เส้นทางที่ 1 วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2554

ชมจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า 300 ปี ณ วัดชมภูเวก- เดินชมสวนชวนชม ลีลาวดี – นมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด ที่วัดบางจาก และปิดท้ายด้วยการเดินเที่ยวภายในเกาะเกร็ด

 

เส้นทางที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2554

ชมจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า 300 ปี ณ วัดชมภูเวก – ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดนนทบุรี ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม – ชมวัดเสาธงหิน – เดินเที่ยวชุมชนเก่า ณ วัดปรางค์หลวง ปิดท้ายด้วยการได้เพลิดเพลินกับถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ เลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้ตามใจชอบ

 

เส้นทางที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554

ชมจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า 300 ปี ณ วัดชมภูเวก – ชมสถาปัตยกรรมอลังการความยิ่งใหญ่ และงดงามที่วัดเล่งเน่ยยี่ อำเภอบางบัวทอง เลือกซื้อเลือกชมของตกแต่งบ้าน และตกแต่งสวน ณ ไม้ดอกไม้ประดับสมบัติบุรี แวะรับประทานอาหารที่ตลาดน้ำไทรน้อย ปิดท้ายการเดินทางด้วยการชมสวนปาล์ม สวนปรง และแหล่งผลิตมะม่วง R-2

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่:
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี โทร. 28589-5479 (รับจำนวนจำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

 

………………………………………………………………………………………………………………….